Hopp til innhold

skrantesjuke

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu

For å hindre at skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder i og rundt Nordfjella og Selbu.

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu
CWD-soner i og rundt Nordfjella og Selbu. Kilde Mattilsynet

Skrantesjuke smitter mellom dyr, og smittestoffet kan overleve lenge i miljøet. Mange av forbudene er inngripende, men nødvendige for å hindre at sykdommen ikke sprer seg. Det er svært viktig at alle følger disse reglene for at vi skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene som følger av CWD-forskriften.

Mattilsynet og Miljødirektoratet er takknemlige for all bistand og velvilje som har blitt utvist av jegere, grunneiere, villreinforvaltere og alle andre berørte frem til nå, og håper det gode samarbeidet kan fortsette.

Mer informasjon på Mattilsynets nettsider