Hopp til innhold

Rådyr Vilt og trafikk

Vil ha rådyrskilt på norske veier

Rådyr blir oftest påkjørt i trafikken og bør derfor få et eget fareskilt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Vil ha rådyrskilt på norske veier
Rådyr blir oftest påkjørt i trafikken og bør derfor få et eget fareskilt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. Montasjefoto: Ytterøya Utmarkslag/John Øystein Berg, NJFF

Det er fem fareskilt for dyr i veibanen i Norge – elg, rein, hjort, ku og sau. Snart kan også rådyret få et eget skilt melder nyhetsbyrået Newswire.

– Vi henvender oss nå til Vegdirektoratet for å be om et nytt rådyrskilt som skal bidra til å forebygge påkjørsler av vårt minste hjortevilt, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Rådyr spesielt utsatt for påkjørsler

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler i trafikken. 

I følge statistikken ble i overkant av 4 300 rådyr ble drept av motorkjøretøy eller tog i løpet av jaktåret 2015/16. Det innebærer en økning på om lag 370 dyr fra året før. For hjort og elg var det derimot en nedgang på henholdsvis 140 og 80 trafikkdrepte dyr.

NJFF vil nå øke oppmerksomheten rundt farene rådyr møter i trafikken.

– Selv om det er farligere for bilister å møte en elg, utgjør rådyr et større påkjøringsproblem enn elg, hjort og rein. Påkjørslene påfører dyra mye lidelse, og vi håper et skilt kan bidra til å redusere dette, sier Farstad.

Ta fareskilt på alvor

Problemene med viltpåkjørsler er forsøkt løst gjennom flere ulike tiltak. Det mest vanlige er oppsetting av fareskilt på spesielt utsatte strekninger. Undersøkelser har imidlertid vist at skilting alene i liten grad påvirker sjåførens atferd, og at farten ikke settes ned.

Der det er fareskilt, er det kjente dyretråkk og dermed høyere sannsynlighet for at dyr kan komme. Husk å lese underskiltet på fareskiltet også da det forteller deg over hvor lang strekning faren gjelder.

 

Teksten under et fareskilt gir utfyllende informasjon om hvor lang distanse skiltet gjelder for. (Foto: Egill J. Danielsen)

Ta fareskiltene på alvor. Foto © Egill J. Danielsen.

Kilder:

Newswire: Vil ha rådyrskilt

Veger og dyreliv. Nr. V134 i Statens vegvesens håndbokserie

Les også:

Over 40 prosent av skiltene som varsler om fare for hjortevilt i Midt-Norge er feilplassert. (Adresseavisen 20.09.2016)

Flest rådyr blir drept i trafikken

Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler

10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort og rådyr

 

Tema:

Viltpåkjørsler