Hopp til innhold

Vilthelse

Plastforsøpling påvirker også hjorteviltet

Veterinærinstituttet oppfordrer til å fjerne rundballeplast fra fôringsplasser for hjortevilt.

Plastforsøpling påvirker også hjorteviltet
Dåhjort fra oppdrett med rundballeplast i vomma. I verste fall kan slike fremmedlegemer blokkere spiserørsåpningen inn i vomma, hindre rapingen av vomgass og resultere i at dyret dør av trommesjuke. Foto: Turid Vikøren/Veterinærinstituttet.

Vinterfôring har blitt stadig vanligere i Norge, blant annet i form av rundballer pakket inn i plast. Målet er ofte å holde hjortedyr borte fra vei og jernbane, og dermed redusere antallet viltpåkjørsler.

Dersom plasten ikke fjernes kan dyrene få i seg plast sammen med fôret, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Plast i vomma

Veterinærinstituttet får jevnlig inn tamme og ville hjortedyr til obduksjon. Ved flere tilfeller er det funnet plast i vomma hos dyrene. Dersom plasten ikke fjernes kan hjortedyrene få i seg plasten sammen med foret, det kan få store konsekvenser for dyret. Veterinærinstituttet oppfordrer nå alle som fôrer hjortevilt til å fjerne rundballeplasten fra fôringsplassen.

Fortsatt foringsforbud i deler av landet

For å begrense spredning av skrantesjuke er det forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortevilt i deler av landet. Les mer om foringsforbudet på Mattilsynets nettsider. Forbudet gjelder i følgende fylker:

  • Nord-Trøndelag
  • Sør-Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud