Hopp til innhold

Elg

Oppland vil øke elgkvotene med 43 prosent

Oppland vil øke elgkvotene med 43 prosent
Oppland Fylkeskommune mener elgstammen i fylket bør reduseres kraftig. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Oppland Fylkeskommune mener det har blitt for mye av skogens konge. Den store elgstammen i fylket fører til omfattende beiteskader på både ny og gammel skog, og koster skogeierne mange hundre millioner kroner hvert år, ifølge gd.no.

Nå tar Oppland fylkeskommune til orde for å kutte kraftig i elgstammen, gjennom å øke jaktkvoten med 43 prosent.

Jegerne er på sin side ikke udelt begeistret for forslaget, og frykter at elgstammen skal skytes ned.

Fakta om elg

– Trenger noe å jakte på

– Ja, dette er drastisk, mener Bergfinn Alund, leder i Oppland Jeger- og fiskerforbund.

– For de store grunneierne som ønsker å tjene penger på utmarka si gjennom salg av jaktrettigheter, er det klart at de må sørge for at det finnes noe å skyte på for oss som kommer. Vi forventer å få det vi betaler for.

Alund mener grunneierne må tenke gjennom om de skal tjene penger på skogen eller jakten:

– Skal vi ha en produktiv og jaktbar elgstamme, må elgen også få noe å spise. Da kan det bli beiteskader i enkelte områder, selv om problemet etter det jeg skjønner varierer veldig, sier Alund.

Slik blir du jeger

– Ikke plass til flere jegere

Han tror ikke det å slippe til flere jaktlag er noen udelt positiv løsning, heller:

– Det vil føre til at hvert jaktlag får dårligere tid på seg til å ta ut sin kvote, noe som igjen øker sjansene for feilskudd og stress. Dessuten er det ganske små områder vi jakter i, og det er ikke sikkert det er plass til så veldig mange flere jegere i terrenget, sier Alund, som tror en mer helhetlig forvaltningsplan kunne løst mye.

Alund tror dessuten at den rekordstore elgstammen man treffer på mange plasser, uansett kan være et forbigående fenomen.

10 tips for å unngå påkjørsel av elg

– Elgstammen er for stor

– Slik vi ser det, bør vi ta ut mer elg, sier Ola Idar Løkken, rådgiver i viltforvaltningen i Oppland fylkeskommune.

– Vi kan få så mange dyr på vinterbeite at de ikke får mat, det vil være katastrofalt. Tellinger i Murudalen i vinter viser et altfor høyt tall. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange dyr det dreier seg om, men vi så jo hvor mye elg som ble påkjørt i vinter. Alt indikerer at stammen er for stor. Nå må vi være oppmerksomme, slik at vi har elgbestanden under kontroll, advarer Løkken.

– Hva om for mange blir skutt?

Se elgens årshjul på Hjorteviltportalen

Løkken understreker at elgstammen er svært reproduktiv og har tatt seg bra opp etter tidligere bestandsreduksjoner i området. Han hevder at en forsiktig elgforvaltning ikke handler om å ta ut få dyr, men om å være sikre på at man tar ut nok. Han ser ikke for seg at økning i antall rovdyr skal være noen trussel for elgbestanden i Oppland.

– Det er klart vi skal følge med her, men ifølge Rovdyrforliket skal det ikke være ulvesone i vårt område. Dette er den rådende politikken, og det er også utgangspunktet for våre anbefalinger, sier Ola Idar Løkken i Oppland fylkeskommune.