Hopp til innhold

Hjort

Økning i antall felte hjort

Økning i antall felte hjort
Etter to års nedgang økte avskytingen av hjort sist sesong. (Illustrasjonsfoto: Egill J. Danielsen)

Etter to år med nedgang økte hjortejegernes utbytte med 1 100 dyr under jakta høsten 2013 og vinteren 2014. Mye av økningen i antall felte hjort kom i Møre og Romsdal. På landsbasis ble det til sammen felt 36 100, melder Statistisk Sentralbyrå.

Den totale fellingskvoten var på 55 400 hjort, og fellingsprosenten endte på 65. Tallet på fellingstillatelser gikk ned med om lag 300 fra året før. Også i år ble det skutt flere hjort enn elg, i alt 1 200 flere.

Størst økning i Møre og Romsdal

Hjortejegerne i Møre og Romsdal hadde størst økning i utbyttet sammenliknet med foregående jaktår. I alt skjøt de 9 700 hjort av en kvote på omkring 13 400. Sammenliknet med året før var dette en økning på 800 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Sogn og Fjordane og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10 400 og 7 800 dyr. Økningen i Sogn og Fjordane var nesten 300 felte hjort, mens i Hordaland gikk antall felte dyr noe tilbake.

Blant fylkene på Østlandet og Sørlandet ble det felt flest hjort i Oppland og Telemark, med respektive 728 og 493 dyr. I Oppland økte jaktutbyttet med rundt 100 hjort, mens det i Telemark gikk litt tilbake sammenliknet med året før.

Kvinnherad fortsatt på topp

Kvinnherad i Hardanger var også i år kommunen hvor det ble felt flest hjort, i alt 1 036. Deretter fulgte, som i fjor, Hitra i Sør-Trøndelag med 946 dyr.

Flere hjortejegere

Til sammen jaktet nesten 44 000 personer hjort i jaktåret 2012/2013, en økning på 400 fra året før.