Hopp til innhold

Elg Forvaltning Jakt

Nye jakttider for elg

Jaktåret starter 1 april, da trer også den nye forskriften om jakt- og fangsttider i kraft.

Nye jakttider for elg
Foto: Tore Haller

Forskrift for jakt- og fangsttider gjelder for fem år av gangen, og fastsettes av Miljødirektoratet etter høring. 1.april innledes en ny femårsperiode.  Da trer den ny forskriften trer i kraft, og vil gjelde fram til 31. mars 2022.

Miljødirektoratet har fastsatt en lengre og mer enhetlig jakttid for elg. Jakttiden for elg blir 25. september – 23. desember i alle kommuner hvor det er åpnet for elgjakt, unntaket er Kautokeino og Karasjok, hvor jakta starter 1. september.

Fylkeskommunen kan utsette starten av elgjakttiden til 05.10. og framskynde slutten av elgjakttiden til 30.11. eller 31.10. av hensyn til andre utmarksbrukere

Les også: 

Endrer ikke rypejakta – Pressemelding fra Miljødirektoratet (31.12.2016)

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 (Lovdata)

JAKTTIDER
Last ned og skriv ut jakttidsplakat 2017-2022 (alle arter)

HJORTEVILTJAKT
Last ned og skriv ut jakttidene for hjortevilt 2017-2022

 

 

Hjorteviltjakt – jakt- og fangsttider 1. april 2017 – 31. mars 2022