Hopp til innhold

Hjortevilt og samfunn skrantesjuke

Nødfôring på plass i hele landet

Årets vinter har vært tung for hjortedyra, men nødfôring er allerede på plass flere hundre steder fordelt over hele landet. Kriteriet for å få tillatelse til fôring er blant annet at du må overvåke fôringsplassen dersom syke dyr dukker opp rundt matfatet.

Nødfôring på plass i hele landet
Foto John Linnell, NINA

For å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen skrantesjuke har Mattilsynet innført fôringsforbud for hjortevilt i Norge.  Det skaper ekstra utfordringer for hjortedyra med den snørike vinteren vi har nå. Derfor har Mattilsynet gitt tillatelse til nødfôring på flere hundre fôringsplasser fordelt over hele landet, i områder der skrantesjuke (CWD) ikke er påvist.

Kriteriet for å få tillatelse er blant annet at du må overvåke fôringsplassen dersom syke dyr dukker opp rundt matfatet, og at det skal være konkrete bekymringer for dyrevelferden.

–Vi får mange henvendelser fra folk som synes et fôringsforbud er hjerterått, og vi har stor forståelse for det. Forbudet er imidlertid innført for å hindre at denne alvorlige dyresykdommen sprer seg og tar livet av store mengder dyr, et langt mer alvorlig scenario, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse, i Mattilsynet.

Er du bekymret for dyra i ditt nærområde? Husk at du utsetter dyr for smitterisiko hvis du fôrer slik at de samler seg.
Les mer om hva som kreves for at du skal få tillatelse til å fôre.

Les mer om skrantesjuke