Hopp til innhold

Elg Hjort

Nå kan du rapportere slaktevekter på settogskutt.no

Nå kan du rapportere slaktevekter på settogskutt.no
Den enkleste måten å rapportere sett elg og sett hjort er via settogskutt.no

Nettsiden settogskutt.no ble i fjor høst lansert som et tilbud for dem som ønsker å registrere sett elg og sett hjort elektronisk. Siden ble umiddelbart en suksess, og hele 111 kommuner importerte data fra settogskutt.no til Hjorteviltregisteret etter fjorårets sesong.

Rapporter slaktevekter

Miljødirektoratet ønsker at flest mulig av norske jaktfelt rapporterer sett elg og sett hjort, og har i år utviklet nettsiden videre, blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra jegere.

Rådgiver Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet. (Foto: Egill J. Danielsen)

Rådgiver Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet. (Foto: Egill J. Danielsen)

– Den største nyheten er at jegeren i år også kan registrere slaktevekter inne på nettsiden, eller fra mobiltelefonen, opplyser rådgiver i Miljødirektoratet, Kari Bjørneraas.

Bjørneraas opplyser at akkurat denne muligheten var etterspurt av spesielt mange jegere i fjor.

Slik fører du sett elg og sett hjort

Viktige tall for forvaltningen

– Nå fungerer det slik at alle dyr som registreres som skutt automatisk kommer opp i en liste hvor man kan registrere slaktevekt. For forvaltningen er dette absolutt nyttig statistikk, sier hun.

Både registreringer av sett elg og hjort og skutt elg og hjort er i tillegg til slaktevekter nyttige hjelpemiddel i når man skal evaluere utviklingen i bestander over tid. Flere kommuner ber nå jegere rapportere denne informasjonen via settogskutt.no. Også jaktledere i kommuner som ikke har oppfordret til å ta i bruk Settogskutt har mulighet til å legge inn data via nettstedet.

– Det er likevel lurt å avtale registering på settogskutt.no med kommunen slik at man er sikker på at sett elg- og sett hjort-registeringer samt slaktevekter blir importert videre til Hjorteviltregisteret, legger Bjørneraas til.

Anmeldelse av settogskutt.no: Best på mobil

Ikke rapportering fra jegeren alene

Bjørneraas forklarer i at løsningen fra i år av også er koblet opp mot Jegerregisteret. Dette vil si at jaktleder, eller den jaktleder delegerer oppgaven til, må bruke jegernummer og fødselsdato for å logge inn og registrere data.

Noe av kritikken fra fjorårets erfaringer med settogskutt.no har vært at det burde være mulig for enkeltjegere å legge inn sine observasjoner individuelt, i stedet for at jaktleder skal samle inn informasjonen og legge inn på vegne av jaktfeltet. Til dette sier Bjøreraas at man per i dag ikke har en løsning:

– Settogskutt.no er et direkte sammenlignbart alternativ til å registrere sett elg og sett hjort på papirskjema. Løsningen er strukturelt identisk til papirskjemaene og her er det på jaktfeltnivå at rapporteringen skal skje. Dette har dessuten sammenheng med Hjorteviltforskriften, hvor jaktfelt er den minste geografiske enheten vi samler inn data på i dag. Og siden informasjonen også automatisk overføres til Hjorteviltregisteret er det en fordel at oppbyggingen er lik på de ulike nettstedene.

Last ned skjema for sett elg og sett hjort

Jaktleder kan delegere oppgaven

Bjørneraas presiserer at selv om det i utgangspunktet er jaktleder som skal registrere data på Sett og skutt, kan han gjerne delegere oppgaven til en annen person i jaktlaget.

– For jegere som jakter på samme jaktfelt, men ikke som et samlet jaktlag, må man finne den løsningen som passer for det aktuelle jaktfeltet. For eksempel kan jegerne bli enige om å rapportere sine registreringer til en person som får ansvar for å legge inn dataene på settogskutt.no. Dette vil på mange vis være bedre enn å sende papirskjema til kommunen, sier Bjørneraas.