Hopp til innhold

skrantesjuke

Liten sannsynlighet for smitte til mennesker

Endrer ikke konklusjon: Det er fortsatt liten sannsynlighet for at mennesker kan bli smittet av skrantesyke hos hjortedyr. Det stadfester Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en ny uttalelse om skrantesyke, som er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Liten sannsynlighet for smitte til mennesker
Foto: Per Jordhøy / NINA.

I to tidligere rapporter konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det er svært liten sannsynlighet for at skrantesyke kan overføres til mennesker

Ukjent smittekilde til CWD i Norge (2016) 
Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke (2017) 

På en internasjonal prionsykdom-konferanse i vår presenterte the Canadian Food Inspection Agency foreløpige resultater fra et forskningsprosjekt der aper har blitt smittet med skrantesyke. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsket en uttalelse fra VKM om nye opplysninger endrer noen av konklusjonene i de tidligere risikovurderingene fra VKM.

En prosjektgruppe i VKM har vurdert ny informasjon og stadfestet at den ikke endrer konklusjoner i tidligere risikovurderinger av skrantesyke.

Les mer og last ned rapporten på VKMs nettsider

VKM. (2017) CWD – update statement, ISBN: 978-82-8259-283-3, Oslo, Norway.