Hopp til innhold

skrantesjuke

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella

Mattilsynet fører tilsyn med dyrevelferd under den statlige fellingen av reinsdyr i Nordfjella. Rapportene gjøres tilgjengelig på internett.

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella
Skjermdump Mattilsynets hjemmeside

Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme dyresykdommen skrantesjuke fra Nordfjella.

Oppdateres fortløpende

Mattilsynet fører underveis tilsyn med dyrevelferd , smitteforebygging og håndtering av animalsk avfall.

Du kan lese tilsynsrapportene etter hvert som de gjøres fortløpende tilgjengelig på denne siden: (lenke til Mattilsynet)