Hopp til innhold

Elg skrantesjuke Vilthelse

Nytt tilfelle av CWD på elg

Nytt tilfelle av CWD på elg

Dette er det tredje dokumenterte tilfellet av CWD på hjortevilt i Norge opplyser Mattilsynet i en pressemelding. Mattilsynet jobber sammen med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet for å kartlegge hvor utbredt sykdommen er. Det vil nå tas flere prøver av dyr over hele landet, og planer for en systematisk kartlegging av hjortedyr vil være klar i løpet av … Les mer av «Nytt tilfelle av CWD på elg»


Elg Forvaltning skrantesjuke Vilthelse

Prionsykdom påvist hos elg

Prionsykdom påvist hos elg

Elgkua ble avlivet i Selbu kommune i Sør-Trøndelag 12. mai, og sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet som påviste sykdommen, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. Sykdommen chronic wasting disease (CWD), eller prionsykdom, er velkjent blant hjortedyr i Nord-Amerika, men har ikke vært kjent i Norge før april i år. Da ble det påvist CWD hos ei villreinsimle … Les mer av «Prionsykdom påvist hos elg»


Forvaltning skrantesjuke Villrein Vilthelse

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Det var i forbindelse med merking av villrein i Nordfjella at forskere fra Norsk institutt for naturforskning fant en døende villreinsimle. Undersøkelser ved viser at simla hadde prionsykdom, eller Chronic Wasting Disease (CWD). Dette er så langt det første og eneste dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og det første tilfellet av smitte hos villrein … Les mer av «Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein»


Elg Hjorteviltet Vilthelse

Er innvollsparasittbyrden på elg i Hedmark høy?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Er innvollsparasittbyrden på elg i Hedmark høy?

Mange parasittarter Det finnes mange arter av innvollsparasitter hos hjortevilt. Dyr blir smittet ved å spise planter hvor det ligger parasittlarver. Når larvene når dyrets løypemage utvikler de seg videre til et voksent individ, som kan reprodusere via egg (Fig. 1). Egg blir så skilt ut av systemet sammen med avføring og kan smitte andre … Les mer av «Er innvollsparasittbyrden på elg i Hedmark høy?»


skrantesjuke Villrein Vilthelse

Ny sykdom påvist hos villrein

Ny sykdom påvist hos villrein

I forbindelse med merking av villrein i Nordfjella fant forskere fra Norsk institutt for naturforskning en døende villreinsimle. Denne ble sendt Veterinærinstituttet for undersøkelse. Foreløpige prøveresultater fra obduksjonen viser at simla hadde prionsykdom. På hjortevilt kaller man slik sykdom for Chronic Wasting Disease (CWD).  Dette er det første dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og … Les mer av «Ny sykdom påvist hos villrein»