Hopp til innhold

Elg Hjort Rådyr Villrein

Brukerkurs i Hjorteviltregisteret

Brukerkurs i Hjorteviltregisteret

– Dette er brukeropplæring for avansert bruk av Hjorteviltregisteret, sier fagkonsulent i Naturdata, Bodil Haukø. På de fire kursene så langt i år er det registrert rundt 100 deltakere, hovedsakelig ansatte i kommunal og fylkeskommunal viltforvaltning. Tromsø og Molde – Kursene er skreddersydd viltforvalterens behov. Vi håper å hjelpe til med gjøre Hjorteviltregisteret tvers igjennom … Les mer av «Brukerkurs i Hjorteviltregisteret»


Elg Hjort Rådyr Villrein Vilt og trafikk

10 tips for å unngå krasj med hjortevilt

10 tips for å unngå krasj med hjortevilt

Der det er fareskilt, er det kjente dyretråkk og dermed høyere sannsynlighet for at dyr kan komme. Husk å lese underskiltet på fareskiltet også da det forteller deg over hvor lang strekning faren gjelder. Faren er nemlig ikke bare akkurat der hvor fareskiltet står. 10 tips for å unngå påkjørsel: Vær oppmerksom – la GPS … Les mer av «10 tips for å unngå krasj med hjortevilt»


Villrein

Kan denne bli turistmagnet?

Kan denne bli turistmagnet?

Buskerud fylkeskommune har ledet et forprosjekt som skal avklare rammebetingelsene for næringsmessig opplevelsesutvikling knyttet til villrein. Forprosjektet skal også vurdere hvordan man gjennom et eventuelt hovedprosjekt kan få til konkret opplevelsesutvikling rundt villreinen innenfor gjeldende regelverk og på en måte som gir lokal næringsutvikling. –  Gir fjellene en ny dimensjon Villreinen med sin unike historie … Les mer av «Kan denne bli turistmagnet?»


Elg Hjort Rådyr Villrein

Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen

Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen

– Vi vil gjerne at Hjorteviltportalen gir brukerne oversikt over hva som kommer av kurs, seminar og andre aktiviteter knyttet til elg, hjort, villrein og rådyr, sier redaktør Egill J. Danielsen. Han legger til at dette samtidig er en mulighet for arrangøren til å markedsføre et arrangement gratis. Hva skjer? Registrer arrangement ved å trykke … Les mer av «Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen»


Villrein

Mener denne kartløsningen ødelegger for jakten

Mener denne kartløsningen ødelegger for jakten

Oppsynsmann i Statens naturoppsyn, Knut Nylend, mener at Numedalsnetts nettbaserte reinsmelding bidrar til at jegerne ligger på sofaen fremfor å komme seg på jakt. – Reinen må skytes der den er, og da må det være jegere der, sa Nylend til villrein.no under villreinutvalgets årlige evalueringsmøte på Skinnarbu Høyfjellshotell. – Virker mot sin hensikt Problemet … Les mer av «Mener denne kartløsningen ødelegger for jakten»Elg Hjort Villrein

Aldersbestemmelse: Kjeveanalyse og tannsnitt

Aldersbestemmelse: Kjeveanalyse og tannsnitt

En rekke kommuner og større grunneiere krever at jegerne leverer underkjever fra skutte dyr. Dette er vanligvis del av en kontrollrutine, men i andre tilfeller inngår innsamlingen av kjever som del av en mer systematisk bestandsovervåking. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt er eksempel på dette. Tannskiftemønster Hjort og villrein Kjevene brukes primært til å fastslå … Les mer av «Aldersbestemmelse: Kjeveanalyse og tannsnitt»


Villrein

400 tamrein har inntatt villreinområde

400 tamrein har inntatt villreinområde

SISTE: Tamreinflokken, er nå drevet ut av villreinområdet. Flokken talte 450 dyr. Mellom 300 og 400 tamrein må drives ut av Forollhogna villreinområde, skriver Villrein.no Trekker vestover hver høst Dyrene fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt har tatt seg inn i villreinområdet ved å passere Riksveg 30 og jernbanen mellom Røros og Holtålen. – Hver høst, etter at … Les mer av «400 tamrein har inntatt villreinområde»Elg Hjort Rådyr Villrein

Når ulykken er ute – gjør slik:

Når ulykken er ute – gjør slik:

Om du er uheldig og kolliderer med hjortevilt: Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.   Følg … Les mer av «Når ulykken er ute – gjør slik:»