Hopp til innhold

Villrein Vilthelse

Vil hindre spredning av skrantesjuke

Leave a comment on Vil hindre spredning av skrantesjuke
Vil hindre spredning av skrantesjuke

–I utgangspunktet ønskjer vi at villreinen blir forstyrra minst mogeleg, men for at skrantesjuka ikkje skal spreie seg freistar vi å unngå at flokkane møtest. Derfor kan det bli aktuelt å jage villrein eller skyte enkelte dyr, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en nettmelding. Meld fra om syke dyr Dersom du kommer over … Les mer av «Vil hindre spredning av skrantesjuke»


Forskning Villrein

Buss er best for villreinen på Dovrefjell

Leave a comment on Buss er best for villreinen på Dovrefjell
Buss er best for villreinen på Dovrefjell

Snøheimvegen er en 14 km lang grusveg som går fra Hjerkinn til Snøheim, gjennom tidligere Hjerkinn skytefelt og inn i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Siden 2009 har forskerne fulgt både villrein og folk i dette villreinområdet. Snøheimvegen var åpen for sivil biltrafikk til og med 2011, fra 2012 er det prøvd ut en ordning der biltrafikk er … Les mer av «Buss er best for villreinen på Dovrefjell»


skrantesjuke Villrein

Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke

Leave a comment on Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke
Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke

I mars 2016 ble skrantesjuke (CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden er det oppdaget i alt fem tilfeller av sykdommen i Norge. Mattilsynet er bekymret for at skrantesjuke skal spre seg i hjorteviltbestanden i Norge. –Vi er opptatt av å sikre … Les mer av «Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke»


Forskning Villrein

Fornybar villrein

Leave a comment on Fornybar villrein
Fornybar villrein

Befolkningsvekst og velstandsutvikling har økt behovet for energi verden over. Klimautfordringene gjør at blikket i stadig større grad rettes mot fornybare energikilder. Samtidig er mange arter og naturtyper under press, og det kan oppstå konflikter mellom behovet for produksjon av energi og miljøet. Villrein og vannkraft Et eksempel ser vi i fjellene i Sør-Norge, hvor … Les mer av «Fornybar villrein»


Hjorteviltregisteret Jakt Villrein

Villreinjakta 2016

Leave a comment on Villreinjakta 2016
Villreinjakta 2016

Jakta 2016 ble det felt 6129 villrein, omtrent 400 færre enn året før. Det ble felt flere hunndyr enn hanndyr. Tillat felte villrein økte fra 20 912 i 2015 til 25 465 i 2016. Fellingsprosenten endte på 24, noe som er den laveste fellingsprosenten i perioden 1991-2016. Hardangervidda, Norges største villreinområde, felte om lag 1800 rein, … Les mer av «Villreinjakta 2016»Elg Hjort Jakt Villrein

Stor innsamling av dyrehoder i høst

Leave a comment on Stor innsamling av dyrehoder i høst
Stor innsamling av dyrehoder i høst

Det er så langt registrert fire tilfeller av CWD, eller skrantesyke, som sykdommen også kalles, i Norge. Miljødirektoratet og Mattilsynet ønsker nå å kartlegge hvor utbredt sykdommen er i landet. Til sammen 15 000 hjortedyr skal testes for sykdommen i høst, og om lag en fjerdedel (4.200) av disse fra høstjakta. For å finne ut … Les mer av «Stor innsamling av dyrehoder i høst»


skrantesjuke Villrein Vilthelse

Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD

Leave a comment on Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD
Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD

Fredag forrige uke ble en villreinflokk på 323 dyr drept av lynnedslag i Vinje kommune i Telemark. Som et ledd i den pågående nasjonale kartleggingen av CWD (chronic wasting disease), eller skrantesyke, ble det tatt hjerneprøver av alle voksne dyr for å sikre et større prøvemateriale fra villrein. Ingen CWD-smitte Veterinærinstituttets analyser viser nå at ingen … Les mer av «Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD»


Villrein

Villreinflokk drept av lynet

Leave a comment on Villreinflokk drept av lynet
Villreinflokk drept av lynet

Stor dyretragedie Fredag 26. august kom Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), over en villreinflokk som var slått av lynet, ved Vesle Saure i Vinje kommune. SNO var ute på oppsynsaktivitet i forbindelse med villreinjakta på Hardangervidda, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. Flokkdyr Villreinen lever i flokker, hovedsakelig i høgfjellet. Størrelsen på flokkene kan variere fra … Les mer av «Villreinflokk drept av lynet»


Forvaltning skrantesjuke Villrein Vilthelse

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Leave a comment on Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein
Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Det var i forbindelse med merking av villrein i Nordfjella at forskere fra Norsk institutt for naturforskning fant en døende villreinsimle. Undersøkelser ved viser at simla hadde prionsykdom, eller Chronic Wasting Disease (CWD). Dette er så langt det første og eneste dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og det første tilfellet av smitte hos villrein … Les mer av «Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein»