Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

Leave a comment on Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda
Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

–Hardangervidda er viktig fordi vi ønsker å utelukke at smitten har spredt seg ut av Nordfjella. Det kan i fremtiden også være aktuelt å hente dyr fra Hardangervidda når Nordfjella skal få nye dyr etter saneringsperioden. Derfor må vi vite mest mulig om smittetilstanden hos villrein på Hardangervidda og hos hjortevilt i resten av landet, … Les mer av «Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda»


skrantesjuke Villrein

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

Leave a comment on Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta
Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

  Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Registrer prøven på Sett og skutt og merk den riktig For å at jeger skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må jeger registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i … Les mer av «Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta»


skrantesjuke Villrein

Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Leave a comment on Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv
Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Oppdatert 25.08.2017 I henhold til prosedyre ved positiv påvisning ble alle rester av de to antatt positive dyra samlet inn, og deretter sendt Veterinærinstituttet for videre analyse og destruksjon. Oppfølgende analyser viste da at de positive prøvene ikke stammer fra kalven,  men fra ei simle skutt av samme jeger samme dag. Årsaken til forvekslingen er … Les mer av «Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv»


skrantesjuke Villrein

To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Leave a comment on To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella
To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Oppdatert 25.08.2017 Skrantesjuke er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt. – Vi er ikke overrasket over å ha funnet to nye positive dyr, og det bekrefter helt klart viktigheten av å fjerne hele flokken for å kvitte oss med sykdommen. Vi forventer å finne flere positive dyr … Les mer av «To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Til helga starter villreinjakta

Leave a comment on Til helga starter villreinjakta
Til helga starter villreinjakta

I Nordfjella startet jakta allerede 10. august i år, fordi man ønsker å skyte ut hele villreinstammen i området i et forsøk på å bekjempe skrantesjuke, og ordinær jakt er første steg på veien. I øvrige villreinområder starter jakta søndag 20. august. Det vil også i disse områdene være et fokus på innsamling av prøver. … Les mer av «Til helga starter villreinjakta»


Jakt skrantesjuke Villrein

Årets villreinfoldere er klare

Leave a comment on Årets villreinfoldere er klare
Årets villreinfoldere er klare

Villreinfolderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, slik som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Det er Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen av folderne. Nytt av … Les mer av «Årets villreinfoldere er klare»


Jakt Rådyr Villrein

Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Leave a comment on Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein
Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Høsten 2012 ble det mulig for elg- og hjortejegere å registrere sett dyr -skjema digitalt på settogskutt.no. Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere og villreinjegere registrere felte dyr digitalt. I tillegg legges det til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein. Registrere felte rådyr … Les mer av «Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein»


Jakt skrantesjuke Villrein

Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

Leave a comment on Informasjon til villreinjegere i Nordfjella
Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017 følge forholdsregler myndighetene har utarbeidet. Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har samlet informasjon om hva du som jeger må gjøre under villreinjakta i Nordfjella i dette faktaarket. Last ned faktaark: Informasjon til villreinjegere i Nordfjella (pdf) Mer informasjon om … Les mer av «Informasjon til villreinjegere i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Slik skal villreinen i Nordfjella avlives

Leave a comment on Slik skal villreinen i Nordfjella avlives
Slik skal villreinen i Nordfjella avlives

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruks- og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av villreinbestanden i Nordfjella kan foregå. – Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom som er 100 prosent dødelig for dyra som blir smitta. Det finnes ingen vaksine eller kur, og sykdommen smitter lett mellom hjortedyr. Det å … Les mer av «Slik skal villreinen i Nordfjella avlives»


Hjortevilt og samfunn Villrein

Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Leave a comment on Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen
Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer alle som skal til Snøheim og Snøhetta i sommer til å bruke busstilbudet framfor å gå eller sykle langs veien.  Turfolk på vei inn og ut fra turisthytta og områdene omkring kan nemlig danne en barriere for villreinen, som blant annet krysser Snøheimvegen som del av sitt sesongtrekk. Skyttelbussen kjører mellom Hjerkinn og … Les mer av «Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen»