Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

Leave a comment on Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella
Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

For å unngå spredning av den dødelige hjortedyrsykdommen skrantesjuke har myndighetene bestemt at hele bestanden i villreinområdet Nordfjella sone 1 skal avlives og fjernes. Saneringsplanen beskriver også hvordan området kan reetableres med frisk villrein. Les hele saneringsplanen her. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en mer konkret plan for reetablering … Les mer av «Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Statlig felling i gang i Nordfjella

Leave a comment on Statlig felling i gang i Nordfjella
Statlig felling i gang i Nordfjella

Alt gikk etter planen første dag av den statlige fellingen i Nordfjella. Værforholdene tillot jaktlaget på ti jegere å dra ut fra basen på Breistølen i Lærdal kommune og komme i gang med oppdraget. Totalt deltar 30 jegere, i tre ukers turnus, der hvert timannslag har en uke på og to uker fri. I løpet … Les mer av «Statlig felling i gang i Nordfjella»skrantesjuke Villrein

Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

1 kommentar til Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella
Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

Sykdommen er alltid dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt. ─Vi er ikke overrasket over at det nå er varslet om en ny mistanke. Vi har forventet å finne flere smittede villrein i Nordfjella, og retter en stor takk til jegere og andre som gjør en enorm innsats … Les mer av «Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Ingen positive skrantesykeprøver utenfor Nordfjella

Ingen positive skrantesykeprøver utenfor Nordfjella

Det har vært knyttet stor spenning til villreinjakta og årets kartlegging av skrantesjuke. Den ordinære jakttida er nå over, men som et ledd i å bekjempe skrantesyke i Norge er jakttida i Nordfjella sone 1 utvidet til 31.oktober. Tre tilfeller av skrantesyke hos villrein i Nordfjella Så langt er 2125 villrein testet for sykdommen i … Les mer av «Ingen positive skrantesykeprøver utenfor Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

–Hardangervidda er viktig fordi vi ønsker å utelukke at smitten har spredt seg ut av Nordfjella. Det kan i fremtiden også være aktuelt å hente dyr fra Hardangervidda når Nordfjella skal få nye dyr etter saneringsperioden. Derfor må vi vite mest mulig om smittetilstanden hos villrein på Hardangervidda og hos hjortevilt i resten av landet, … Les mer av «Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda»


skrantesjuke Villrein

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

  Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Registrer prøven på Sett og skutt og merk den riktig For å at jeger skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må jeger registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i … Les mer av «Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta»


skrantesjuke Villrein

Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Oppdatert 25.08.2017 I henhold til prosedyre ved positiv påvisning ble alle rester av de to antatt positive dyra samlet inn, og deretter sendt Veterinærinstituttet for videre analyse og destruksjon. Oppfølgende analyser viste da at de positive prøvene ikke stammer fra kalven,  men fra ei simle skutt av samme jeger samme dag. Årsaken til forvekslingen er … Les mer av «Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv»