Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

Leave a comment on Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda
Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

–Hardangervidda er viktig fordi vi ønsker å utelukke at smitten har spredt seg ut av Nordfjella. Det kan i fremtiden også være aktuelt å hente dyr fra Hardangervidda når Nordfjella skal få nye dyr etter saneringsperioden. Derfor må vi vite mest mulig om smittetilstanden hos villrein på Hardangervidda og hos hjortevilt i resten av landet, … Les mer av «Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda»


skrantesjuke Villrein

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

Leave a comment on Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta
Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

  Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Registrer prøven på Sett og skutt og merk den riktig For å at jeger skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må jeger registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i … Les mer av «Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta»


Hjort Jakt skrantesjuke

Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver

Leave a comment on Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver
Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig prionsykdom som rammer hjortedyr, og er utbredt hos flere hjorteviltarter i Nord-Amerika. I fjor vår ble skrantesjuke påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Miljødirektoratet har pålagt jegere i Nordfjella- og Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta som et … Les mer av «Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver»


skrantesjuke

Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm

Leave a comment on Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm
Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm

Det pågår i disse dager en utvidet jakt på villrein i Nordfjella i et forsøk på å stanse spredning av CWD, også kalt skrantesjuke, i Norge. Mange har spørsmål om den dødelige dyresykdommen som det så langt er påvist seks tilfeller av på villrein i Nordfjella. I et forsøk på å besvare en del av … Les mer av «Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm»


skrantesjuke Villrein

Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Leave a comment on Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv
Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Oppdatert 25.08.2017 I henhold til prosedyre ved positiv påvisning ble alle rester av de to antatt positive dyra samlet inn, og deretter sendt Veterinærinstituttet for videre analyse og destruksjon. Oppfølgende analyser viste da at de positive prøvene ikke stammer fra kalven,  men fra ei simle skutt av samme jeger samme dag. Årsaken til forvekslingen er … Les mer av «Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv»


skrantesjuke Villrein

To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Leave a comment on To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella
To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Oppdatert 25.08.2017 Skrantesjuke er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt. – Vi er ikke overrasket over å ha funnet to nye positive dyr, og det bekrefter helt klart viktigheten av å fjerne hele flokken for å kvitte oss med sykdommen. Vi forventer å finne flere positive dyr … Les mer av «To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Til helga starter villreinjakta

Leave a comment on Til helga starter villreinjakta
Til helga starter villreinjakta

I Nordfjella startet jakta allerede 10. august i år, fordi man ønsker å skyte ut hele villreinstammen i området i et forsøk på å bekjempe skrantesjuke, og ordinær jakt er første steg på veien. I øvrige villreinområder starter jakta søndag 20. august. Det vil også i disse områdene være et fokus på innsamling av prøver. … Les mer av «Til helga starter villreinjakta»


skrantesjuke

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Leave a comment on Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella
Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdommen. Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt. –Vi er ikke overrasket over å ha funnet to nye positive dyr, og det bekrefter helt klart viktigheten … Les mer av «Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella»


Jakt skrantesjuke Villrein

Årets villreinfoldere er klare

Leave a comment on Årets villreinfoldere er klare
Årets villreinfoldere er klare

Villreinfolderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, slik som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Det er Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen av folderne. Nytt av … Les mer av «Årets villreinfoldere er klare»


skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017

Leave a comment on Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017
Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017

Også i 2017 skal det samles inn jaktmateriale fra elg, villrein, hjort og rådyr for å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge. Siden det første tilfellet ble påvist for et år siden er mer enn 12 000 dyr testet for skrantesjuke. Sykdommen er til nå påvist hos to elger og fire villrein. … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017»