Hopp til innhold

skrantesjuke

På tur i Nordfjella i sommer?

Leave a comment on På tur i Nordfjella i sommer?
På tur i Nordfjella  i sommer?

Skrantesjuke (CWD), er en smittsom hjernesykdom som kan ramme hjortedyr. Avmagring og unormal oppførsel er to av de vanligste symptomene, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke uten å vise sykdomstegn. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyret. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. For å hindre at skrantesjuke sprer seg … Les mer av «På tur i Nordfjella i sommer?»


skrantesjuke

Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Leave a comment on Skrantesyke – en kunnskapsoversikt
Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Rapporten er utarbeidet for å gi god og lett tilgjengelig informasjon om skrantesyke (Chronic Wasting Disease) på norsk. Sammendraget bygger i hovedsak på rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM Report 2017:9) for fase II fra mars 2017. Forfatteren, Professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo, var også deltaker i ekspertgruppen som sto bak rapporten fra Vitenskapskomiteen … Les mer av «Skrantesyke – en kunnskapsoversikt»


Jakt skrantesjuke Villrein

Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

Leave a comment on Informasjon til villreinjegere i Nordfjella
Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017 følge forholdsregler myndighetene har utarbeidet. Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har samlet informasjon om hva du som jeger må gjøre under villreinjakta i Nordfjella i dette faktaarket. Last ned faktaark: Informasjon til villreinjegere i Nordfjella (pdf) Mer informasjon om … Les mer av «Informasjon til villreinjegere i Nordfjella»


skrantesjuke

Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke

Leave a comment on Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke
Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke

Fellingen ble utført i et samarbeid mellom Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Ble funnet raskt – Fellingsoperasjonen gikk veldig bra. Den merkede bukken gikk i en bukkeflokk og vi fløy innpå og fikk bedøvd dyret, som sovnet raskt. Det ble deretter tatt nødvendige blodprøver mens dyret var i livet, før reinsdyrbukken … Les mer av «Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke»


skrantesjuke Villrein

Slik skal villreinen i Nordfjella avlives

Leave a comment on Slik skal villreinen i Nordfjella avlives
Slik skal villreinen i Nordfjella avlives

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruks- og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av villreinbestanden i Nordfjella kan foregå. – Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom som er 100 prosent dødelig for dyra som blir smitta. Det finnes ingen vaksine eller kur, og sykdommen smitter lett mellom hjortedyr. Det å … Les mer av «Slik skal villreinen i Nordfjella avlives»


skrantesjuke

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu

Leave a comment on Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu
Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu

Skrantesjuke smitter mellom dyr, og smittestoffet kan overleve lenge i miljøet. Mange av forbudene er inngripende, men nødvendige for å hindre at sykdommen ikke sprer seg. Det er svært viktig at alle følger disse reglene for at vi skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene … Les mer av «Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu»


skrantesjuke Villrein

Villreinflokken i Nordfjella skal avlives

Leave a comment on Villreinflokken i Nordfjella skal avlives
Villreinflokken i Nordfjella skal avlives

I et brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet gir Landbruks- og matdepartementet sin tilslutning til Matilsynets anbefaling om å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1 under noen forutsetninger. I brevet bes Matilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet og annen relevant kompetanse innen 15. juni i år om å utarbeide en konkret plant for uttak av Nordfjellaflokken i sone … Les mer av «Villreinflokken i Nordfjella skal avlives»


Forskning skrantesjuke

Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke

Leave a comment on Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke
Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke

Etter at skrantesjuke ble påvist i fjor, ble det høsten 2016 satt i gang et nasjonalt overvåkingsprogram for skrantesjuke. Mer enn 10 000 prøver ble undersøkt i løpet av fjoråret, og overvåkingsarbeidet fortsetter i år. Dagens metode går ut på å undersøke hjernevev fra døde dyr. Nå jobber Veterinærinstituttet med å utvikle to nye typer tester som kan gjøre … Les mer av «Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke»


Forvaltning skrantesjuke Villrein

Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde

Leave a comment on Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde
Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde

Det første tilfellet av skrantesjuke ble oppdaget på villrein i Nordfjella villreinområde i fjor vår. Som et ledd i arbeidet med å bekjempe sykdommen iverksetter Miljødirektoratet felling av villreinbukker som trekker ned mot rv 52 i perioden 17.april – 15.juni 2017. På denne tida av året trekker både større og mindre bukkeflokker gjerne fra høyereliggende områder i Nordfjella … Les mer av «Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde»