Hopp til innhold

Elg Hjort Jakt skrantesjuke Villrein

Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Leave a comment on Kartlegging av skrantesjuke i 2018
Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Jegere står for en vesentlig del av prøvetakingen av elg, hjort og villrein fra dyr som felles under jakt. I tillegg omfatter prøvetakingen fallvilt av elg, hjort, rådyr og rein, samt tamrein og hjortevilt som leveres til slakteri og viltbehandlingsanlegg. Prøvetakingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke i Norge. Miljødirektoratet pålegger … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2018»


skrantesjuke

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) ble for første gang påvist i Europa hos ei norsk villreinsimle, i Nordfjella i 2016. Skrantesjuke forårsakes av opphopning av feilfoldede prionproteiner (prioner) som skader hjernen og nervesystemet, og er alltid dødelig. Dette funnet ble sett på som en stor trussel mot norsk natur. Derfor satte Miljødirektoratet og Mattilsynet … Les mer av «CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid»


skrantesjuke

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella

Hvis Mattilsynet bestemmer at en slikkesteinplass må avstenges helt på grunn av særskilt smittefare eller av hensyn til dyrevelferden, kan det opprettes en ny slikkesteinplass. Saltsteinen kan stå uskjermet og være tilgjengelig for både hjortedyr og beitedyr. Unntaket fra forskriften er midlertidig og gjelder ut beitesesongen 2018, og ikke lengre enn til 1. oktober 2018. … Les mer av «Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella»


skrantesjuke

Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda

Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda

Dette innebærer at det må skje et høyt uttak av dyr i 2018 for å få tilstrekkelig antall prøver for å avdekke eventuell forekomst av CWD. Selv om det er omfattende å ta ut så mange dyr, vil uttaket ikke true produktiviteten i bestanden. Modellering er tatt i bruk for å ikke senke antallet individer … Les mer av «Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda»skrantesjuke Villrein

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Ny metodikk for testing av lymfeknuter I 2016 ble det kun benyttet hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Det er den EU-godkjente påvisningsmetoden for Chronic Wating Disease (CWD eller skrantesjuke). Smittestoffet kan imidlertid finnes i lymfeknuter før det kan påvises i hjernen, og derfor tok Veterinærinstituttet i bruk nye metoder for å analysere både hjerne og … Les mer av «Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke»


Forskning skrantesjuke

Bør overvåke helsa til flere arter enn hjortevilt

Bør overvåke helsa til flere arter enn hjortevilt

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) utføres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Miljødirektoratet. Nå markeres 20-års-jubileet for prosjektet. HOP og annen vilthelseaktivitet ved instituttet har vist at kunnskap om helsetilstanden ikke bare er viktig for viltet, men også for kontroll med sykdommer som kan smitte fra vilt til husdyr og mennesker. Oppdaget skrantesjuke Oppdagelsen av skrantesjuke i … Les mer av «Bør overvåke helsa til flere arter enn hjortevilt»Forskning Hjortevilt og samfunn skrantesjuke Villrein

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein

Fire av radiohalsbåndene ble fjernet fra dyrene i februar, mens den siste kom av i mars. I etterkant har man brukt tid på å lokalisere de utløste halsbåndene under snøen og i terrenget, og den siste ble hentet ut 14. april. Brukte fjernutløsning – Vi lyktes med å fjerne radiohalsbåndene på tre av dyrene ved … Les mer av «NINA har fjernet radiohalsbånd fra villrein»


skrantesjuke Villrein

Retesting viktig for friskmelding av villreinbestander

Retesting viktig for friskmelding av villreinbestander

I første fase av villreinjakten i Nordfjella sone 1 i 2016 ble det kun benyttet EU-godkjent påvisningsmetode for Chronic Wating Disease (CWD eller skrantesjuke), altså testing av hjerneprøver. Av faglige grunner var det ønskelig også å analysere lymfeknuter, da det er kjent at klassisk CWD kan vise seg i disse på et tidlig stadium. Dermed … Les mer av «Retesting viktig for friskmelding av villreinbestander»