Hopp til innhold

skrantesjuke

Folkemøte om skrantesjuke

Leave a comment on Folkemøte om skrantesjuke
Folkemøte om skrantesjuke

Lurer du på noe om skrantesjuke? Mattilsynet og Miljødirektoratet inviterer til folkemøte i Hemsedal 14. februar. På programmet står blant annet status for kartleggingen og informasjon om planene for 2018. I etterkant av innleggene er det satt av en time til diskusjon. Kom og still spørsmål – ingen påmelding nødvendig. Møteplan for folkemøte om skrantesjuke Tid: … Les mer av «Folkemøte om skrantesjuke»Jakt skrantesjuke Villrein Vilthelse

Mange villrein testet for skrantesjuke

Mange villrein testet for skrantesjuke

– Jegerne i flere villreinområder har gjort en svært god innsats og levert inn til sammen over 2000 hoder eller hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Testing av villrein felt under jakt er den viktigste kilden til kunnskap om utbredelse av den svært alvorlige sykdommen i norske villreinområder, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet All informasjon … Les mer av «Mange villrein testet for skrantesjuke»


skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Vi ba dere stille spørsmål om skrantesjuke i et nettmøte på Facebook, med eksperter fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet i svarpanelet. Takk for alle bidrag som kom inn, her har vi samlet alle spørsmål og svar. Deltagere: Kari Bjørneraas – Miljødirektoratet Dag Stian Husby – Miljødirektoratet Julie Enebo Grimstad – Mattilsynet Hallgeir Herikstad – … Les mer av «Nettmøte om skrantesjuke»


skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Bekjempelse av skrantesjuke har mange usikkerhetsmomenter. Lurer du på hva vi gjør og hvordan det går på Nordfjella, og ellers i Norge? Still oss spørsmålene dine LIVE på Facebook tirsdag 12. desember fra 11 til 12. Eksperter fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet  svarer deg på direkten. Du kan også sende inn spørsmål … Les mer av «Nettmøte om skrantesjuke»


skrantesjuke

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella

Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme dyresykdommen skrantesjuke fra Nordfjella. Oppdateres fortløpende Mattilsynet fører underveis tilsyn med dyrevelferd , smitteforebygging og håndtering av animalsk avfall. Du kan lese tilsynsrapportene etter hvert som de gjøres fortløpende tilgjengelig på denne siden: (lenke til Mattilsynet)      


skrantesjuke

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Miljødirektoratet vil gi årlig tilskudd til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars. Kommuner kan søke om tilskudd via Miljødirektoratets elektroniske … Les mer av «Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning»


skrantesjuke

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Dyret blir nå sendt til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser. – Så langt har vi funnet 12 dyr med skrantesjuke i Norge, vi forventer at det tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen på Nordfjella fortsetter. Målet med den omfattende aksjonen er å fjerne sykdommen fra norsk natur, så vi igjen kan ha friske … Les mer av «Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella»


skrantesjuke

Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Illustrasjonsfoto: Bildet er fra et tidligere påvist tilfelle av smitte av skrantesjuke i Nordfjella villreinområde på en merket villreinbukk. Foto: Roy Andersen/NINA Reinsdyrbukken ble skutt av et fellingslag fra Statens naturoppsyn, og smittestoffet ble påvist i dyrets lymfeknuter. Dette er det første positive tilfellet som er funnet under den statlige fellingen, som startet 7. november. Per … Les mer av «Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

For å unngå spredning av den dødelige hjortedyrsykdommen skrantesjuke har myndighetene bestemt at hele bestanden i villreinområdet Nordfjella sone 1 skal avlives og fjernes. Saneringsplanen beskriver også hvordan området kan reetableres med frisk villrein. Les hele saneringsplanen her. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en mer konkret plan for reetablering … Les mer av «Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella»