Hopp til innhold

skrantesjuke

Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Leave a comment on Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella
Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Illustrasjonsfoto: Bildet er fra et tidligere påvist tilfelle av smitte av skrantesjuke i Nordfjella villreinområde på en merket villreinbukk. Foto: Roy Andersen/NINA Reinsdyrbukken ble skutt av et fellingslag fra Statens naturoppsyn, og smittestoffet ble påvist i dyrets lymfeknuter. Dette er det første positive tilfellet som er funnet under den statlige fellingen, som startet 7. november. Per … Les mer av «Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella»


skrantesjuke Villrein

Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

Leave a comment on Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella
Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

For å unngå spredning av den dødelige hjortedyrsykdommen skrantesjuke har myndighetene bestemt at hele bestanden i villreinområdet Nordfjella sone 1 skal avlives og fjernes. Saneringsplanen beskriver også hvordan området kan reetableres med frisk villrein. Les hele saneringsplanen her. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en mer konkret plan for reetablering … Les mer av «Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella»


skrantesjuke

Starter CWD-overvåking i Sverige

Leave a comment on Starter CWD-overvåking i Sverige
Starter CWD-overvåking i Sverige

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) starter nå rettet overvåking av skrantesjuke i samarbeid med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland og Svenska Jägareförbundet. Det er aldri påvist noen tilfeller av skrantesjuke i Sverige, og hittil har overvåkingen av CWD vært begrenset til fallvilt og hjortedyr som er blitt avlivet på grunn av sykdom. Etter at det sykdommen … Les mer av «Starter CWD-overvåking i Sverige»


skrantesjuke Villrein

Statlig felling i gang i Nordfjella

Leave a comment on Statlig felling i gang i Nordfjella
Statlig felling i gang i Nordfjella

Alt gikk etter planen første dag av den statlige fellingen i Nordfjella. Værforholdene tillot jaktlaget på ti jegere å dra ut fra basen på Breistølen i Lærdal kommune og komme i gang med oppdraget. Totalt deltar 30 jegere, i tre ukers turnus, der hvert timannslag har en uke på og to uker fri. I løpet … Les mer av «Statlig felling i gang i Nordfjella»


skrantesjuke

To typer skrantesyke

To typer skrantesyke

Da Veterinærinstituttet i fjor konstaterte at en villrein i Nordfjella hadde Skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD), var dette første gang sykdommen ble oppdaget utenfor Nord-Amerika (og Sør-Korea). Et omfattende arbeid med å ta prøver av hjortedyr ble satt i gang og CWD er per i dag funnet på villrein, elg og hjort. Karakteristika ved funnene … Les mer av «To typer skrantesyke»Elg skrantesjuke

Bekreftet elg-variant av skrantesjuke

Bekreftet elg-variant av skrantesjuke

Alle de tre påvisningene er gjort på eldre kuer (ca. 13 år gamle, etter aldersbestemmelse utført av Norsk institutt for naturforskning, NINA). Denne typen skrantesjuke er ikke kjent fra Nord-Amerika og heller ikke funnet på andre hjortedyr i Norge. Påvisningene i fjor var første gang man oppdaget denne varianten. 8000 prøver av elg Skrantesjuke er … Les mer av «Bekreftet elg-variant av skrantesjuke»
skrantesjuke Villrein

Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

1 kommentar til Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella
Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

Sykdommen er alltid dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt. ─Vi er ikke overrasket over at det nå er varslet om en ny mistanke. Vi har forventet å finne flere smittede villrein i Nordfjella, og retter en stor takk til jegere og andre som gjør en enorm innsats … Les mer av «Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella»