Hopp til innhold

skrantesjuke

EFSA-rapport om skrantesjuke

Leave a comment on EFSA-rapport om skrantesjuke
EFSA-rapport om skrantesjuke

Tilfellene av skrantesjuke som ble påvist i Norge i 2016 er de eneste dokumenterte tilfellene av sykdommen i Europa. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA) publiserte nylig en rapport der de foreslår overvåking- og forebyggende tiltak for å hindre at skrantesjuke spres til eller innen EU. Rapporten konkluderer med at … Les mer av «EFSA-rapport om skrantesjuke»


skrantesjuke Villrein

Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke

Leave a comment on Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke
Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke

I mars 2016 ble skrantesjuke (CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Siden er det oppdaget i alt fem tilfeller av sykdommen i Norge. Mattilsynet er bekymret for at skrantesjuke skal spre seg i hjorteviltbestanden i Norge. –Vi er opptatt av å sikre … Les mer av «Mattilsynet vurderer ulike tiltak for å bekjempe skrantesjuke»


skrantesjuke

Da skrantesjuken kom til Norge

Leave a comment on Da skrantesjuken kom til Norge
Da skrantesjuken kom til Norge

I løpet av våren kommer Vitenskapskomiteen for Mattrygghet med en ny rapport om CWD, der de blant annet vil se på mulige strategier for hvordan forvaltningen skal håndtere sykdommen. Ifølge Miljødirektoratet vil rapporten danne grunnlaget for videre diskusjon om håndtering av bestandene av hjortevilt opp mot sykdommen. Denne tidslinja oppsummerer fjorårets hendelser:     Mer … Les mer av «Da skrantesjuken kom til Norge»


Elg skrantesjuke Vilthelse

Merker elg for å følge opp skrantesjuke

Leave a comment on Merker elg for å følge opp skrantesjuke
Merker elg for å følge opp skrantesjuke

To elger i Selbu fikk påvist skrantesjuke, også kjent som CWD, i mai i år. Siden da er over 4100 elger i Norge testet for den dødelige sykdommen, men dyrene fra Selbu er fremdeles de eneste elgene som har fått påvist sykdommen i Europa. Vi vet derfor veldig lite om både utbredelsen og forekomsten av … Les mer av «Merker elg for å følge opp skrantesjuke»


Jakt skrantesjuke Vilthelse

Testet 6000 hjortevilt for skrantesyke under jakta

Leave a comment on Testet 6000 hjortevilt for skrantesyke under jakta
Testet 6000 hjortevilt for skrantesyke under jakta

De to nye funnene av skrantesyke ble gjort på to villrein, en bukk og ei simle, som ble felt i Nordfjella i august og september i år. Fra før er det påvist skrantesyke på to elgkuer i Selbu i Sør-Trøndelag og på en villrein i Nordfjella tilbake i mars i år. Dette er de eneste … Les mer av «Testet 6000 hjortevilt for skrantesyke under jakta»


skrantesjuke Vilthelse

Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?

Leave a comment on Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?
Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?

Seminaret samlet norske, amerikanske og canadiske eksperter som belyste ulike problemstillinger og skisserte mulige forvaltningsmessige tiltak som kan benyttes for å begrense spredning og utryddelse av skrantesjuke. Opptak fra seminaret i Felix konferansesenter i Oslo. Bekjempelsen av Chronic Wasting Disease i fokus (Veterinærinstituttet) Invitasjon til seminar: Bekjempelse av skrantesjuke i Norge – hvilke strategier er best? … Les mer av «Bekjempelse av CWD i Norge – hvilke strategier er best?»


Hjorteviltregisteret Jakt skrantesjuke Vilthelse

CWD-prøver i Hjorteviltregisteret

Leave a comment on CWD-prøver i Hjorteviltregisteret
CWD-prøver i Hjorteviltregisteret

Feilsøking – hvorfor finner du ikke svar på din prøve? Resultatet er ennå ikke importert til Hjorteviltregisteret. Søk igjen på et senere tidspunkt. Tidspunktene Hjorteviltregisteret oppdateres daglig kl. 01:30, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 og 16:30. Kjevelappen har blitt feilregistrert, slik at helseprøve for dyret ikke er opprettet i Hjorteviltregisteret. Ta kontakt med kommunen for å … Les mer av «CWD-prøver i Hjorteviltregisteret»


Hjort Jakt skrantesjuke Vilthelse

Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt

Leave a comment on Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt
Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt

Det er dokumentert fire tilfeller av CWD, eller skrantesyke, i Norge. To på villrein, og to på elg. Miljødirektoratet og Mattilsynet kartlegger nå hvor utbredt sykdommen er. Til sammen 15 000 hjortedyr skal testes for sykdommen i høst, 4.200 av disse fra høstjakta. For å finne ut om et dyr er smittet, må en hjerneprøve … Les mer av «Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt»


skrantesjuke Villrein Vilthelse

Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD

Leave a comment on Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD
Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD

Fredag forrige uke ble en villreinflokk på 323 dyr drept av lynnedslag i Vinje kommune i Telemark. Som et ledd i den pågående nasjonale kartleggingen av CWD (chronic wasting disease), eller skrantesyke, ble det tatt hjerneprøver av alle voksne dyr for å sikre et større prøvemateriale fra villrein. Ingen CWD-smitte Veterinærinstituttets analyser viser nå at ingen … Les mer av «Villrein drept av lynet var ikke smittet med CWD»


skrantesjuke Vilthelse

Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD

Leave a comment on Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD
Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD

I høringsbrevet foreslår Mattilsynet: et forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge. et krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker. et forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD. et forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr. en utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr og … Les mer av «Mattilsynet foreslår nye regler for å begrense spredning av CWD»