Hopp til innhold

Rådyr Vilt og trafikk

Rekordmange rådyr drept i trafikken

Leave a comment on Rekordmange rådyr drept i trafikken
Rekordmange rådyr drept i trafikken

Nye tall fra SSBs statistikk Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt viser at  10 800 hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom jakta i løpet av jaktåret 2016/2017 ble. Det er en økning på 21 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var den viktigste dødsårsaken, melder SSB på sine nettsider. Rådyr spesielt utsatt for påkjørsler Statistikken viser … Les mer av «Rekordmange rådyr drept i trafikken»


Jakt Rådyr Villrein

Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Leave a comment on Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein
Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Høsten 2012 ble det mulig for elg- og hjortejegere å registrere sett dyr -skjema digitalt på settogskutt.no. Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere og villreinjegere registrere felte dyr digitalt. I tillegg legges det til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein. Registrere felte rådyr … Les mer av «Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein»


Hjortevilt og samfunn Rådyr

Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida

Leave a comment on Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida
Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida

Tilsynelatende ensomme dyreunger er sjelden forlatt, mora er ganske sikkert i nærheten. Det det beste du kan gjøre er faktisk å trekke deg rolig tilbake, og la dyret være i fred. Forlatte rådyrkje? I kalvingstida i mai-juni er det slett ikke uvanlig å møte på enslige rådyrkje, hjorte- eller elgkalver. De første ukene av sitt … Les mer av «Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida»


Beiteskader Rådyr Vilthelse

Barlindforgiftning av rådyr

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Barlindforgiftning av rådyr
Barlindforgiftning av rådyr

Barlind er en velkjent årsak til forgiftning hos husdyr, mens ville drøvtyggere har vært ansett for å tåle giftstoffene i barlind. Denne oppfattelsen er åpenbart ikke riktig, og bygger høgst sannsynlig på beiteobservasjoner av individer som har gjennomgått tilvenning forut for observasjonsperioden. Dyr som tar små førstegangsdoser av barlind vil trolig utvikle toleranse gjennom utvikling … Les mer av «Barlindforgiftning av rådyr»


Elg Hjort Hjorteviltet Rådyr

Hjorteviltet 2016

Leave a comment on Hjorteviltet 2016
Hjorteviltet 2016

Årets utgave av Hjorteviltet er nå i salg. Hjorteviltet er et tradisjonsrikt fagtidsskrift som blant annet tar for seg hjorteviltets økologi, forvaltning og jakt på hjortevilt. Det 26. nummeret i rekken byr på godt og variert faglig innhold – påfyll for både forvaltere, grunneiere og jegere. Flere fordeler som abonnent! Som abonnent får du bladet direkte tilsendt … Les mer av «Hjorteviltet 2016»


Rådyr Vilt og trafikk

Vil ha rådyrskilt på norske veier

Leave a comment on Vil ha rådyrskilt på norske veier
Vil ha rådyrskilt på norske veier

Det er fem fareskilt for dyr i veibanen i Norge – elg, rein, hjort, ku og sau. Snart kan også rådyret få et eget skilt melder nyhetsbyrået Newswire. – Vi henvender oss nå til Vegdirektoratet for å be om et nytt rådyrskilt som skal bidra til å forebygge påkjørsler av vårt minste hjortevilt, sier informasjonssjef … Les mer av «Vil ha rådyrskilt på norske veier»


Jakt Rådyr

Jaktstatistikk

Leave a comment on Jaktstatistikk
Jaktstatistikk

Statistisk sentralbyrå’s jegerstatistikk viser at 94.100 jegere jaktet hjortevilt i 2015/2016. Det er fortsatt flest elgjegere, men antallet hjortejegere øker: Totalt 94 100 jegere jaktet hjortevilt i 2015/2016. 46 400 jegere jaktet hjort 61 600 jaktet elg 41 500 jaktet rådyr 11 100 jegere jaktet villrein Kvinneandelen blant jegerne øker sakte men sikkert, og sist jaktår utgjorde kvinnene 6,5 prosent av dem … Les mer av «Jaktstatistikk»


Forvaltning Hjorteviltet Jakt Rådyr

Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.
Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.

Å overvåke en lokal rådyrbestand og tilpasse avskytingen til bestandsutviklingen er en vanskelig oppgave. I Hjorteviltet 2012, presenterte Vidar Holthe ”rådyrforvalterens rypetelling”. Ved å se utviklingen i bestanden kort tid før jakta tar til, vil man få et bedre grunnlag for å optimalisere avskytingen etter målene. Med utgangspunkt i artikkelen, har vi vurdert metodens faglige … Les mer av «Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.»


Forskning Hjorteviltet Rådyr

Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr
Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr

Tekst: Karen Lone (NMBU, karen.lone@gmail.com), Leif Egil Loe (NMBU), Terje Gobakken (NMBU), John D.C. Linnell (NINA), John Odden (NINA), Jørgen Remmen (NMBU), Atle Mysterud (UIO) Motivert av teorien om risikoeffektar (sjå eigen boks) har me undersøkt det romlege risikobiletet for rådyr i Hallingdal, der dei møter to spesialist-predatorar med ulike jaktmetodar: gaupe og jeger. Ja, … Les mer av «Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr»


Rådyr

Slik blir slåtten til en bedre opplevelse både for bonde og rådyrkje

Leave a comment on Slik blir slåtten til en bedre opplevelse både for bonde og rådyrkje

Hvert år blir opptil 30-40 prosent av alle rådyrkje i enkelte områder blir kjørt i hjel under slåtten, skrev hjortevilt.no i en tidligere nettsak. I følge John Linnell, seniorforsker i NINA (Norsk institutt for naturforskning) har dette vært et problem i flere tiår, både for dyrevelferd og for bøndene. –Flere løsninger har vært foreslått gjennom … Les mer av «Slik blir slåtten til en bedre opplevelse både for bonde og rådyrkje»