Hopp til innhold

skrantesjuke

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella

Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme dyresykdommen skrantesjuke fra Nordfjella. Oppdateres fortløpende Mattilsynet fører underveis tilsyn med dyrevelferd , smitteforebygging og håndtering av animalsk avfall. Du kan lese tilsynsrapportene etter hvert som de gjøres fortløpende tilgjengelig på denne siden: (lenke til Mattilsynet)      


Hjorteviltet Viltkjøtt

Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Prosjekt Viltkjøtt Artikkelen er basert på rapporten «Norsk Viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?» som presenterer resultater fra prosjektet viltkjøtt. Prosjektet ble ledet av NORSKOG og tok for seg viltkjøtt som råvare, og hvordan tilbudssiden kan øke verdiskapingen fra viltressursene. I tillegg til litteraturstudier har prosjektet gjennomført en rekke intervjuer blant ulike aktører i … Les mer av «Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?»


skrantesjuke

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Miljødirektoratet vil gi årlig tilskudd til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars. Kommuner kan søke om tilskudd via Miljødirektoratets elektroniske … Les mer av «Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning»


skrantesjuke

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Dyret blir nå sendt til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser. – Så langt har vi funnet 12 dyr med skrantesjuke i Norge, vi forventer at det tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen på Nordfjella fortsetter. Målet med den omfattende aksjonen er å fjerne sykdommen fra norsk natur, så vi igjen kan ha friske … Les mer av «Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella»


Elg Hjorteviltet

Elgskinn – en ressurs…

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Elgskinn – en ressurs…

Skinnprodukter av viltskinn har alltid vært en handelsvare, og er fortsatt å se i mange sammenhenger. Først og fremst forbinder vi skinn med produkter som sko, vesker, jakker, hansker og tøfler. Noe som er nytt og interessant for oss med interesse for viltressursen, er at man har kommet til at elgskinnet har noen egenskaper som … Les mer av «Elgskinn – en ressurs…»


Vilt og trafikk

Her kan du bestille viltbånd

Her kan du bestille viltbånd

Vi er inne i den verste «påkjørselsesongen», og 100 000 viltbånd er produsert og klare for utsendelse. Takk til alle dere som allerede har bestilt og er i gang med å dele ut! Informasjonskampanje rettet mot bilister Kampanjen «Vilt på ville veier» retter fokuset mot bilistene for å få ned antallet viltpåkjørsler i Norge. Målet med informasjonskampanjen er å … Les mer av «Her kan du bestille viltbånd»


Jakt Rådyr

Rådyrjakt med hagle – er det greit da?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Rådyrjakt med hagle – er det greit da?

Jegerne slurpa glovarm kokekaffe, og oppsummerte siste drevet. «Bikkja hang etter noen dyr i din retning Fredrik,- men det smalt ikke?» «Nei, jeg er ikke kar for å skyte rådyr som løper med rifle». « Hadde de komt innom meg skulle de fått smake hagleløpet» kom det fra Ole. Han sto i krattet i overgangen … Les mer av «Rådyrjakt med hagle – er det greit da?»


skrantesjuke

To typer skrantesyke

1 kommentar til To typer skrantesyke
To typer skrantesyke

Da Veterinærinstituttet i fjor konstaterte at en villrein i Nordfjella hadde Skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD), var dette første gang sykdommen ble oppdaget utenfor Nord-Amerika (og Sør-Korea). Et omfattende arbeid med å ta prøver av hjortedyr ble satt i gang og CWD er per i dag funnet på villrein, elg og hjort. Karakteristika ved funnene … Les mer av «To typer skrantesyke»


Elg skrantesjuke

Bekreftet elg-variant av skrantesjuke

Bekreftet elg-variant av skrantesjuke

Alle de tre påvisningene er gjort på eldre kuer (ca. 13 år gamle, etter aldersbestemmelse utført av Norsk institutt for naturforskning, NINA). Denne typen skrantesjuke er ikke kjent fra Nord-Amerika og heller ikke funnet på andre hjortedyr i Norge. Påvisningene i fjor var første gang man oppdaget denne varianten. 8000 prøver av elg Skrantesjuke er … Les mer av «Bekreftet elg-variant av skrantesjuke»


Elg Jakt

Kan man skyte GPS-merka dyr?

Kan man skyte GPS-merka dyr?

En enslig jeger trasker opp fjellsida med vante steg. Den muntre praten over morgenkaffen i hytta er erstattet med stillhet. Nå flakker blikket langs åsen på vei opp mot post. Plutselig, en bevegelse. Ei elgu med kalv traver raskt på skrå nedover over bekken. Det var ikke helt forventa. Jegeren bøyer seg ned og kryper … Les mer av «Kan man skyte GPS-merka dyr?»