Hopp til innhold

Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke

Leave a comment on Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke
Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke

I vinter merket NINA flere villrein med GPS-sendere i Nordfjella villreinområde. Fra alle disse dyrene ble det tatt prøver fra endetarmen. I prøvene fra det ene dyret har Veterinærinstituttet nå funnet skrantesjuke-smitte.   For å redusere faren for spredning av skrantesjuke skal det aktuelle dyret nå fjernes. Det er snakk om en villreinbukk som ble … Les mer av «Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke»


skrantesjuke

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu

Leave a comment on Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu
Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu

Skrantesjuke smitter mellom dyr, og smittestoffet kan overleve lenge i miljøet. Mange av forbudene er inngripende, men nødvendige for å hindre at sykdommen ikke sprer seg. Det er svært viktig at alle følger disse reglene for at vi skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene … Les mer av «Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu»


Arrangement Elg

Åpning av Norsk Elgsenter

Leave a comment on Åpning av Norsk Elgsenter
Åpning av Norsk Elgsenter

Førstkommende fredag gjenreises Norsk Elgsenter på Evenstad i Stor-Elvdal bokstavelig talt med et smell. Etter en haglesalutt og offisiell åpning blir det mulighet til å prøve ut noen av aktivitetene som senteret har å by på i sommer. – Jeg tror tilbudet vil treffe veldig mange, både de eldre og de unge, sier Ruben Bøtun, … Les mer av «Åpning av Norsk Elgsenter»


Hjortevilt og samfunn Villrein

Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Leave a comment on Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen
Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer alle som skal til Snøheim og Snøhetta i sommer til å bruke busstilbudet framfor å gå eller sykle langs veien.  Turfolk på vei inn og ut fra turisthytta og områdene omkring kan nemlig danne en barriere for villreinen, som blant annet krysser Snøheimvegen som del av sitt sesongtrekk. Skyttelbussen kjører mellom Hjerkinn og … Les mer av «Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen»


Hjortevilt og samfunn Rådyr

Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida

Leave a comment on Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida
Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida

Tilsynelatende ensomme dyreunger er sjelden forlatt, mora er ganske sikkert i nærheten. Det det beste du kan gjøre er faktisk å trekke deg rolig tilbake, og la dyret være i fred. Forlatte rådyrkje? I kalvingstida i mai-juni er det slett ikke uvanlig å møte på enslige rådyrkje, hjorte- eller elgkalver. De første ukene av sitt … Les mer av «Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida»


Vilt og trafikk

Stor etterspørsel etter viltbånd

Leave a comment on Stor etterspørsel etter viltbånd
Stor etterspørsel etter viltbånd

Informasjonskampanje rettet mot bilister Kampanjen «Vilt på ville veier» retter fokuset mot bilistene for å få ned antallet viltpåkjørsler i Norge. Målet med informasjonskampanjen er å spre kunnskap om hvordan sjåfører kan redusere risikoen for påkjørsel, og hva en skal gjøre dersom uhellet er ute. Gule viltbånd er en viktig del av kampanjen for å øke oppmerksomheten … Les mer av «Stor etterspørsel etter viltbånd»


skrantesjuke Villrein

Villreinflokken i Nordfjella skal avlives

Leave a comment on Villreinflokken i Nordfjella skal avlives
Villreinflokken i Nordfjella skal avlives

I et brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet gir Landbruks- og matdepartementet sin tilslutning til Matilsynets anbefaling om å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1 under noen forutsetninger. I brevet bes Matilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet og annen relevant kompetanse innen 15. juni i år om å utarbeide en konkret plant for uttak av Nordfjellaflokken i sone … Les mer av «Villreinflokken i Nordfjella skal avlives»Forskning skrantesjuke

Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke

Leave a comment on Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke
Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke

Etter at skrantesjuke ble påvist i fjor, ble det høsten 2016 satt i gang et nasjonalt overvåkingsprogram for skrantesjuke. Mer enn 10 000 prøver ble undersøkt i løpet av fjoråret, og overvåkingsarbeidet fortsetter i år. Dagens metode går ut på å undersøke hjernevev fra døde dyr. Nå jobber Veterinærinstituttet med å utvikle to nye typer tester som kan gjøre … Les mer av «Tester nye metoder for å påvise skrantesjuke»


Forvaltning skrantesjuke Villrein

Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde

Leave a comment on Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde
Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde

Det første tilfellet av skrantesjuke ble oppdaget på villrein i Nordfjella villreinområde i fjor vår. Som et ledd i arbeidet med å bekjempe sykdommen iverksetter Miljødirektoratet felling av villreinbukker som trekker ned mot rv 52 i perioden 17.april – 15.juni 2017. På denne tida av året trekker både større og mindre bukkeflokker gjerne fra høyereliggende områder i Nordfjella … Les mer av «Uttak av bukker i Nordfjella villreinområde»