Hopp til innhold


Forvaltning Hjorteviltet

Viltforvaltning i Danmark

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Viltforvaltning i Danmark

Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over hvordan jakt- og viltforvaltningen med vekt på hjortevilt er organisert og gjennomføres i Danmark. Selv om målet er en langsiktig bærekraftig forvaltning som hos oss, så er veiene og virkemidlene på flere områder ganske forskjellige. Tre ganger så mange rådyr Det går ikke å starte … Les mer av «Viltforvaltning i Danmark»Jakt skrantesjuke Villrein Vilthelse

Mange villrein testet for skrantesjuke

Mange villrein testet for skrantesjuke

– Jegerne i flere villreinområder har gjort en svært god innsats og levert inn til sammen over 2000 hoder eller hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Testing av villrein felt under jakt er den viktigste kilden til kunnskap om utbredelse av den svært alvorlige sykdommen i norske villreinområder, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet All informasjon … Les mer av «Mange villrein testet for skrantesjuke»


skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Vi ba dere stille spørsmål om skrantesjuke i et nettmøte på Facebook, med eksperter fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet i svarpanelet. Takk for alle bidrag som kom inn, her har vi samlet alle spørsmål og svar. Deltagere: Kari Bjørneraas – Miljødirektoratet Dag Stian Husby – Miljødirektoratet Julie Enebo Grimstad – Mattilsynet Hallgeir Herikstad – … Les mer av «Nettmøte om skrantesjuke»


skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Bekjempelse av skrantesjuke har mange usikkerhetsmomenter. Lurer du på hva vi gjør og hvordan det går på Nordfjella, og ellers i Norge? Still oss spørsmålene dine LIVE på Facebook tirsdag 12. desember fra 11 til 12. Eksperter fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet  svarer deg på direkten. Du kan også sende inn spørsmål … Les mer av «Nettmøte om skrantesjuke»


skrantesjuke

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella

Les tilsynsrapporter fra Nordfjella

Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme dyresykdommen skrantesjuke fra Nordfjella. Oppdateres fortløpende Mattilsynet fører underveis tilsyn med dyrevelferd , smitteforebygging og håndtering av animalsk avfall. Du kan lese tilsynsrapportene etter hvert som de gjøres fortløpende tilgjengelig på denne siden: (lenke til Mattilsynet)      


Hjorteviltet Viltkjøtt

Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Prosjekt Viltkjøtt Artikkelen er basert på rapporten «Norsk Viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?» som presenterer resultater fra prosjektet viltkjøtt. Prosjektet ble ledet av NORSKOG og tok for seg viltkjøtt som råvare, og hvordan tilbudssiden kan øke verdiskapingen fra viltressursene. I tillegg til litteraturstudier har prosjektet gjennomført en rekke intervjuer blant ulike aktører i … Les mer av «Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?»


skrantesjuke

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Miljødirektoratet vil gi årlig tilskudd til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars. Kommuner kan søke om tilskudd via Miljødirektoratets elektroniske … Les mer av «Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning»