Hopp til innhold

Rådyr

Parykkhorn hjå hjortedyr

Parykkhorn hjå hjortedyr

– Den årlege utviklinga av geviret vert regulert av ulike hormon. I den normale gevirsyklus er ei auke i nivået av testosteron, det mannlege kjønnshormonet, i blodet nødvendig for å få stans i gevirveksten og normal feiing. Ved sjukdommar eller skadar i testiklane eller andre hormonproduserande organ, kan det oppstå parykkhorn som fylgje av forstyrring … Les mer av «Parykkhorn hjå hjortedyr»


Jakt

Ny modell viser om jakta er human

Ny modell viser om jakta er human

Modellen er utviklet for riflejakt på pattedyr med ekspanderende jaktkuler, og er publisert i Scientific Reports. Hovedforfatter er Sigbjørn Stokke, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Bjørnar Ytrehus, veterinær i NINA, har bidratt. Definerer human jakt – Vi har utviklet en modell som tar utgangspunkt i den maksimale strekning som arter av ulik vekt … Les mer av «Ny modell viser om jakta er human»skrantesjuke

Hvor mange skrantesjuke dyr er det?

Hvor mange skrantesjuke dyr er det?

En nylig publisert vitenskapelig artikkel presenterer et nytt modellverktøy for å estimere forekomst og sannsynlighet for å finne dyr som er smittet med skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) i en bestand. Artikkelen har tittel “A method that accounts for differential detectability in mixed samples of long-term infections with applications to the case of Chronic … Les mer av «Hvor mange skrantesjuke dyr er det?»


Villrein

Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein

Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein

Den 8. mai 2018 inngikk Landbruks- og matdepartementet, Nordfjellarådet, Klima- og miljødepartementet, og ordførarane i Ulvik, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Ål og Hol ein intensjonsavtale om felles kamp mot skrantesjuka (CWD). – Eg er svært nøgd med at vi har fått denne avtala på plass og ønsker utvalet lukke til i arbeidet med å utforme programmet, seier … Les mer av «Nordfjella: Nytt program mot skrantesjuke (CWD) på villrein»


skrantesjuke

CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord

CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord

Miljødirektoratet har pålagt jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felt hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2018. Alle prøver skal sendes til Veterinærinstituttet for analyse. Hvis det ikke er grunnlag for å gå videre med prøven vil jegere som sender inn prøver får svar innen 24 timer, fra prøven ankommer Veterinærinstituttet. Dermed styres den daglige arbeidsmengden … Les mer av «CWD-laboratoriet hos Veterinærinstituttet satte dagsrekord»


Mange kurs framover

Mange kurs framover

I vår kalender, som du også finner på forsiden, legger vi inn relevante arrangementer. Kalenderen bugner av kurs i september, alt fra parteringskurs til feltkontrollørkurs. Så her er det muligheter for å ta seg en pause i jakta og få litt kunnskapspåfyll. Gi oss gjerne i tips dersom du vet om relevante kurs som vi … Les mer av «Mange kurs framover»


Elg Forvaltning Hjort Jakt

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort

Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort

Jegernes observasjoner har stor betydning for overvåkning og forvaltning av hjorteviltet. Hvert år registrerer flere tusen jegere opplysninger fra elg- og hjortejakta på www.settogskutt.no, eller på papirskjema som sendes til kommune. Jegerne registrerer antall hjort og elg som felles, samt dyr de observerer under jakta, fordelt på alder og kjønn. Disse dataene, kalt sett hjort- … Les mer av «Endringer i rapportering av sett elg og sett hjort»


Elg Hjort Jakt skrantesjuke Villrein

Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Jegere står for en vesentlig del av prøvetakingen av elg, hjort og villrein fra dyr som felles under jakt. I tillegg omfatter prøvetakingen fallvilt av elg, hjort, rådyr og rein, samt tamrein og hjortevilt som leveres til slakteri og viltbehandlingsanlegg. Prøvetakingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke i Norge. Miljødirektoratet pålegger … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2018»