Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning

Leave a comment on Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning
Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning

Mattilsynet ba VKM om en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella. Mattilsynet vil nå sette seg inn i rapporten og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette for å begrense spredning av smitte. Hele rapporten kan du laste ned på VKM … Les mer av «Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning»


skrantesjuke Villrein

Endrer soneforskriften for skrantesjuke

Leave a comment on Endrer soneforskriften for skrantesjuke
Endrer soneforskriften for skrantesjuke

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringene  i soneforskriften for skrantesjuke (CWD-soneforskriften). Forskriften endres i takt med kjent kunnskap, sykdomsbildet og forekomsten av sykdommen, for best mulig å kunne benyttes til å bekjempe og forhindre spredning av skrantesjuke. Endringene er som følger: Ny sonegrense Oksenhalvøya i Ulvik kommune tas ut av Nordfjella-sonen, fordi sonen bør defineres … Les mer av «Endrer soneforskriften for skrantesjuke»


Hjort Jakt Vilthelse Viltkjøtt

Parasittknuter i underhuden hos hjort

Leave a comment on Parasittknuter i underhuden hos hjort
Parasittknuter i underhuden hos hjort

Hos hjort sees parasittknutene, også kalt nodulær onchocerkose, oftest i underhuden på ryggen, flanker og bog. Parasittknutene er runde til ovale, oftest avflatede. De er én til tre centimeter i diameter og har en grå til kremgul farge. – Ved funn av parasittknuter i underhuden hos hjort, anbefales det å fjerne disse under slaktebehandlingen. Kjøttkvaliteten … Les mer av «Parasittknuter i underhuden hos hjort»


Hjort skrantesjuke

Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak

Leave a comment on Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak
Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak

Fra før av er CWD påvist i to andre provinser i Canada og i omtrent halvparten av statene i USA. I områder hvor ikke omfattende tiltak iverksettes, øker forekomsten av sykdommen. Derfor er det viktig å handle raskt og effektivt.  Oppdrettet i Quebec er isolert, og kontakter til andre anlegg kartlegges. Siden smittestoffet overlever lenge … Les mer av «Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak»Elg Jakt

Elgjakt for en hundrelapp

Elgjakt for en hundrelapp

Mange tenker at man nærmest må bli født inn i et jaktlag for å få muligheten til å jakte elg. Det finnes imidlertid enklere veier inn til storviltjakt. Prisen er heller ikke avskrekkende. – Vi har dagskort for elgjakt til 250 kroner. Blir det med flere på turen, betaler de bare hundre kroner. Med en … Les mer av «Elgjakt for en hundrelapp»


skrantesjuke

Unormal atferd hos hjortevilt

Unormal atferd hos hjortevilt

– Hvert år får vi inn flere meldinger om hjortevilt med unormal og avvikende atferd. Dette er viktig informasjon for oss, for å kunne overvåke helsetilstanden til disse dyrene, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig og prosjektleder for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) ved Veterinærinstituttet. Unormal atferd hos hjortevilt observeres fra tid til annen. Årsakene kan … Les mer av «Unormal atferd hos hjortevilt»Elg skrantesjuke

Vitenskapelig publisering om skrantesjuke på norsk elg

Vitenskapelig publisering om skrantesjuke på norsk elg

Den nye typen skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er blitt kalt for Nor16CWD. Artikkelen inneholder beskrivelse av de tre tilfellene av CWD funnet på elg i Norge og hvordan de er forskjellige fra tilfellene på reinsdyr, CWD i Nord-Amerika og andre prionsykdommer på dyr. I forståelsen av funn hos norsk elg bygger vi på kunnskap … Les mer av «Vitenskapelig publisering om skrantesjuke på norsk elg»