Hopp til innhold

Elg Forskning Hjort

Hjortebestanden i bedre hold

Leave a comment on Hjortebestanden i bedre hold
Hjortebestanden i bedre hold

Antallet hjort har økt jevnt og trutt siden starten av 1970-tallet. Økningen har vært fulgt av en reduksjon i vekter og fruktbarhetsrater på Vestlandet og i Trøndelag som en følge av større konkurranse om matressursene.  De siste fem til ti årene har derfor forvaltningen tatt grep for å redusere bestanden. – Det var forventet at … Les mer av «Hjortebestanden i bedre hold»


skrantesjuke Villrein

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

Leave a comment on Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta
Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

  Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Registrer prøven på Sett og skutt og merk den riktig For å at jeger skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må jeger registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i … Les mer av «Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta»


Arrangement

KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017

Leave a comment on KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017
KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017

Kjenner du til flere aktiviteter vi bør dele? Rop ut til post@hjortevilt.no.   Norsk elgfestival 31.08-03.09 Med mindre du er ute og jakter, så kan det kanskje være en ide å legge turen innom Norsk elgfestival i Trysil? Festivalen for deg som #elskerelg, eller som rett og slett bare liker festivaler… Les mer på elgfestivalens nettsider … Les mer av «KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017»


skrantesjuke

Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm

Leave a comment on Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm
Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm

Det pågår i disse dager en utvidet jakt på villrein i Nordfjella i et forsøk på å stanse spredning av CWD, også kalt skrantesjuke, i Norge. Mange har spørsmål om den dødelige dyresykdommen som det så langt er påvist seks tilfeller av på villrein i Nordfjella. I et forsøk på å besvare en del av … Les mer av «Lær om skrantesjuke i animasjonsfilm»


skrantesjuke Villrein

Til helga starter villreinjakta

Leave a comment on Til helga starter villreinjakta
Til helga starter villreinjakta

I Nordfjella startet jakta allerede 10. august i år, fordi man ønsker å skyte ut hele villreinstammen i området i et forsøk på å bekjempe skrantesjuke, og ordinær jakt er første steg på veien. I øvrige villreinområder starter jakta søndag 20. august. Det vil også i disse områdene være et fokus på innsamling av prøver. … Les mer av «Til helga starter villreinjakta»


Jakt skrantesjuke Villrein

Årets villreinfoldere er klare

Leave a comment on Årets villreinfoldere er klare
Årets villreinfoldere er klare

Villreinfolderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, slik som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Det er Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen av folderne. Nytt av … Les mer av «Årets villreinfoldere er klare»


skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017

Leave a comment on Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017
Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017

Også i 2017 skal det samles inn jaktmateriale fra elg, villrein, hjort og rådyr for å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke (CWD) i Norge. Siden det første tilfellet ble påvist for et år siden er mer enn 12 000 dyr testet for skrantesjuke. Sykdommen er til nå påvist hos to elger og fire villrein. … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017»


Bønder kan bidra til tryggere veger

Leave a comment on Bønder kan bidra til tryggere veger
Bønder kan bidra til tryggere veger

Bøndene kan gi et viktig bidrag til trygg trafikk ved å unngå å plassere rundballer og annet utstyr tett opp til vegen, skriver Statens vegvesen i saken «Bonden kan bidra til trygg trafikk». – Rundballer nær vegen kan være trafikkfarlig på flere måter. Den ene er hvis bilen havner på utsiden av vegen. Like viktig … Les mer av «Bønder kan bidra til tryggere veger»


Jakt Rådyr Villrein

Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Leave a comment on Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein
Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Høsten 2012 ble det mulig for elg- og hjortejegere å registrere sett dyr -skjema digitalt på settogskutt.no. Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere og villreinjegere registrere felte dyr digitalt. I tillegg legges det til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein. Registrere felte rådyr … Les mer av «Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein»


skrantesjuke

Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke

Leave a comment on Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke
Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke

Fellingen ble utført i et samarbeid mellom Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Ble funnet raskt – Fellingsoperasjonen gikk veldig bra. Den merkede bukken gikk i en bukkeflokk og vi fløy innpå og fikk bedøvd dyret, som sovnet raskt. Det ble deretter tatt nødvendige blodprøver mens dyret var i livet, før reinsdyrbukken … Les mer av «Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke»