Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Foreslår flere tiltak mot skrantesjuke

Leave a comment on Foreslår flere tiltak mot skrantesjuke
Foreslår flere tiltak mot skrantesjuke

Skrantesjuke er en svært alvorlig, smittsom og dødelig dyresykdom. Fremdeles er det en risiko for at skrantesjuke kan spre seg ut av smittesonen i Nordfjella, og det er viktig å sikre at det ikke skjer. Hvis vi skal lykkes med å bekjempe skrantesjuke, må det gjennomføres tiltak som nødvendigvis vil få konsekvenser for flere grupper. … Les mer av «Foreslår flere tiltak mot skrantesjuke»


skrantesjuke

Fortsatt forbudt å fôre hjortevilt

Leave a comment on Fortsatt forbudt å fôre hjortevilt
Fortsatt forbudt å fôre hjortevilt

Mange steder i landet er det krevende å være hjortedyr nå. Mye snø og mange minusgrader gjør det vanskelig å finne nok mat. Da kan det være fristende å legge ut epler, gulrøtter eller annet  tilleggsfôr. I perioder med begrenset tilgang på naturlig beite, er slike fôringslokaliteter attraktive samlingsplasser for hjortedyra. Økt fare for smitte … Les mer av «Fortsatt forbudt å fôre hjortevilt»


Vilthelse

Ny rapport om hjortens helse

Ny rapport om hjortens helse

HOP feiret i 2018 20-årsjubileum med et stort jubileumsseminar og et nytt årshjul over aktuelle sykdommer hos hjortevilt. I tillegg til CWD, har ble det i 2018 fokusert på viktige virussykdommer (hepatitt E, skogflått-encefalitt og munnskurv) hos hjortevilt og moskus. Videre rapporteres forekomst og betydning av to parasitter hos hjort, og et prosjekt for å … Les mer av «Ny rapport om hjortens helse»


skrantesjuke Villrein

Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2

Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2

– Dessverre er avliving nødvendig for å ta prøver som kan gi sikre svar på om en rein er smittet av skrantesjuke. For å friskmelde bestanden i Nordfjella sone 2 i henhold til Mattilsynets kriterier og målsetning om framdrift er det nødvendig med et større antall prøver og dermed et større uttak enn det som … Les mer av «Felling av villrein iverksettes i Nordfjella sone 2»


skrantesjuke

Over 33 000 hjortedyr testet for skrantesjuke i 2018

Over 33 000 hjortedyr testet for skrantesjuke i 2018

Oppdagelsen av CWD i Norge i 2016 førte til omfattende tiltak for å fjerne smitte og hindre spredning, samt overvåkning av bestander med hjortedyr. I mars 2018 ble de siste dyrene i den smittede villreinbestanden i Nordfjella Sone 1 tatt ut av personell fra Statens Naturoppsyn. Prøvetakingsprogrammet for skrantesjuke fortsatte for fullt i 2018. Totalt … Les mer av «Over 33 000 hjortedyr testet for skrantesjuke i 2018»


Forskning Hjortevilt og samfunn

Stor verdiskapning fra jakt og fiske

Stor verdiskapning fra jakt og fiske

Jakt og fiske skaper stor omsetning og betydelig lokal verdiskapning i Norge, først og fremst i distriktene. – Vi har gjort nye beregninger, basert på forbrukstall innhentet av iNatur, som indikerer at jakt står for en samlet omsetning i Norge i jaktåret 2017-2018 i overkant av 2 milliarder norske kroner, sier forsker Oddgeir Andersen i … Les mer av «Stor verdiskapning fra jakt og fiske»


Forskning Hjort

Jakta påvirker hjortens flukt

Jakta påvirker hjortens flukt

De valgene et dyr gjør for å unngå å bli drept påvirker energiforbruket, søk etter mat og atferd i forbindelse med formering. I mange økosystemer er mennesket viktigste predator på hjort, men regulering av jakta gjør at trusselen varierer med sesongene. Masterstudent Atle Skjørestad ved Universitetet i Sørøst-Norge oppsøkte 18 ulike individer som ble forstyrret … Les mer av «Jakta påvirker hjortens flukt»


skrantesjuke Villrein

GPS-merker villrein i Nordfjellaområdet

GPS-merker villrein i Nordfjellaområdet

Vinteren 2016 vart skrantesjuke (CWD) for første gong påvist i Europa, på ein villrein i Nordfjella villreinområde. Året etter vart det bestemt at villreinflokkane i ein del av området, Nordfjella sone 1, skulle fellast for å hindre at sjukdommen får fotfeste i Noreg. Vil hindre dyr i sjukdomssona Sist vinter vart meir enn 1400 villrein … Les mer av «GPS-merker villrein i Nordfjellaområdet»


Forskning Jakt skrantesjuke Villrein

Spørreundersøkelse om skrantesjuke og storviltjegere

Spørreundersøkelse om skrantesjuke og storviltjegere

Skrantesjuke (CWD) er en smittsom sykdom som kan ramme hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein. I 2016 ble skrantesjuke påvist for første gang hos villrein i Norge. ​​​​​​​​Undersøkelsen er finansiert av Miljødirektoratet. Den gjennomføres i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med Universitet i Oslo. I tillegg til å få svar … Les mer av «Spørreundersøkelse om skrantesjuke og storviltjegere»


Elg Viltkjøtt

Elg på trøndersk

Elg på trøndersk

Sist jaktår feide nordtrønderne forbi hedmarkingene og kapret tittelen som landets største elgjaktfylke. Med det nye Trøndelag skal det vel også godt gjøres å ta tittelen tilbake. Så hva bruker egentlig trønderne all denne elgen til? Vi har spurt kokken, jegeren, bloggeren, produsenten og hans kone om hva slags forhold de har til elg som … Les mer av «Elg på trøndersk»