Hopp til innhold

Elg Hjort Jakt skrantesjuke Villrein

Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Leave a comment on Kartlegging av skrantesjuke i 2018
Kartlegging av skrantesjuke i 2018

Jegere står for en vesentlig del av prøvetakingen av elg, hjort og villrein fra dyr som felles under jakt. I tillegg omfatter prøvetakingen fallvilt av elg, hjort, rådyr og rein, samt tamrein og hjortevilt som leveres til slakteri og viltbehandlingsanlegg. Prøvetakingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke i Norge. Miljødirektoratet pålegger … Les mer av «Kartlegging av skrantesjuke i 2018»Elg Hjort Rådyr Villrein

Varm sommer kan føre til lite mat til hjortedyra

Varm sommer kan føre til lite mat til hjortedyra

Det har allerede vært et hardt år hjortedyra. På grunn av mye snø og lave temperaturer, var det flere steder krevende å finne mat. I tillegg var det foringsforbud på grunn av fare for spredning av skrantesjuke(lenke: http://www.hjortevilt.no/ikke-mat-hjortedyra/). Sommeren kan også bli utfordrende. Under tørre, varme somre eldes plantene raskt og innholdet av tungt fordøyelige … Les mer av «Varm sommer kan føre til lite mat til hjortedyra»


skrantesjuke

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid

CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) ble for første gang påvist i Europa hos ei norsk villreinsimle, i Nordfjella i 2016. Skrantesjuke forårsakes av opphopning av feilfoldede prionproteiner (prioner) som skader hjernen og nervesystemet, og er alltid dødelig. Dette funnet ble sett på som en stor trussel mot norsk natur. Derfor satte Miljødirektoratet og Mattilsynet … Les mer av «CWD-funn i 2016 utløste omfattende kartleggingsarbeid»


Hjort Viltkjøtt

Grilling av hjort

Grilling av hjort

Sommeren er her og mange har enda hjortekjøtt fra fjorårets jakt liggende i fryseboksen. Noen har endog hjortekjøtt fra mange år tilbake. Trolig i frykt for at kommende jaktsesong skulle slå feil, eller at familien ellers er dritt lei av hjortekjøtt? Det er synd å la gode råvarer forringes ved å la de ligge for … Les mer av «Grilling av hjort»


skrantesjuke

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella

Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella

Hvis Mattilsynet bestemmer at en slikkesteinplass må avstenges helt på grunn av særskilt smittefare eller av hensyn til dyrevelferden, kan det opprettes en ny slikkesteinplass. Saltsteinen kan stå uskjermet og være tilgjengelig for både hjortedyr og beitedyr. Unntaket fra forskriften er midlertidig og gjelder ut beitesesongen 2018, og ikke lengre enn til 1. oktober 2018. … Les mer av «Mulighet for flytting av saltstein i Nordfjella»


skrantesjuke

Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda

Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda

Dette innebærer at det må skje et høyt uttak av dyr i 2018 for å få tilstrekkelig antall prøver for å avdekke eventuell forekomst av CWD. Selv om det er omfattende å ta ut så mange dyr, vil uttaket ikke true produktiviteten i bestanden. Modellering er tatt i bruk for å ikke senke antallet individer … Les mer av «Skrantesjuke (CWD) – behov for friskmelding av sone 2 og Hardangervidda»skrantesjuke Villrein

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Ny metodikk for testing av lymfeknuter I 2016 ble det kun benyttet hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Det er den EU-godkjente påvisningsmetoden for Chronic Wating Disease (CWD eller skrantesjuke). Smittestoffet kan imidlertid finnes i lymfeknuter før det kan påvises i hjernen, og derfor tok Veterinærinstituttet i bruk nye metoder for å analysere både hjerne og … Les mer av «Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke»


Forvaltning Villrein

Kor lenge bør me drive på med gps-merking av villrein?

Kor lenge bør me drive på med gps-merking av villrein?

Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning (NINA) er den som kjenner GPS-merkinga av villrein aller best, han har vore med heilt frå starten i 2001 og har styrt alle prosjekta. Frå 2009 har Roy Andersen i NINA vore feltansvarleg. Strand meiner difor at det er han som er mest oppdatert i forhold til kva … Les mer av «Kor lenge bør me drive på med gps-merking av villrein?»