Hopp til innhold

Elg Hjorteviltet

Ikke bare mer, men bedre elgmat på hogstflater

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Ikke bare mer, men bedre elgmat på hogstflater

Elgen kvistgomler seg gjennom nordiske vintre og presterer likevel høye fertilitetsrater. Når den kan gjøre det på så «fattig» kost kan det neppe være særlig viktig hva den får i seg av sammensetning på næringsstoffer. Eller? Riktignok er ikke elgen med sin større vomkapasitet avhengig av å være like mye «feinschmecker» som rådyret, men den … Les mer av «Ikke bare mer, men bedre elgmat på hogstflater»


Beiteskader Elg Forvaltning Hjorteviltet

Skog og elg – mot en optimal forvaltning av skogsarealene

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Skog og elg – mot en optimal forvaltning av skogsarealene

Mye elg spiser mye trær Elg spiser trær – mye elg spiser mye trær. Dersom man gjør en rå og ukritisk generalisering kan man si at skogeiere utenfor vinterbeiteområdene vil ha en høy elgbestand å jakte på, mens skogeierne i vinterbeiteområdene vil ha en lav elgbestand for å minimalisere beiteskader på skogen. Det er ingen … Les mer av «Skog og elg – mot en optimal forvaltning av skogsarealene»


Hjort Hjorteviltet Vilt og trafikk

Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?

Hjorteviltet sitt møte med harde trafikantar har blitt eit aukande problem dei siste tiåra. Dette skapar store lidingar for dyra, økonomiske tap for samfunnet og utryggleik for trafikantane. Prosjektet Hjortepåkøyrsler i Sogn og Fjordane i regi av Norsk Hjortesenter har funne ut at opne vegkantar reduserer talet hjortepåkøyrsler monaleg og at det også er mindre … Les mer av «Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?»


Beiteskader Elg Hjorteviltet

Elg og furubeite – korleis påverkar det naturlege matfatet beiteskader?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Elg og furubeite – korleis påverkar det naturlege matfatet beiteskader?

Elgen et alltid litt furu, uansett om den vassar i rogn, osp, selje og andre føretrekte beiteartar. Viss det står eit einsleg furutre så vil den verta beita, men viss det står ti furutre der vert kanskje berre to eller tre av dei beita.   Tekst: Ivar Herfindal (Institutt for Biologi, Senter for Biodiversitetsdynamikk, Noregs … Les mer av «Elg og furubeite – korleis påverkar det naturlege matfatet beiteskader?»


Forskning Forvaltning Hjorteviltet

Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad

Elg som næring – fokus Elg som næring har vært en «forskningstogreise» ved Institutt for skog og utmarksfag, Evenstad siden 1995. Ulike togførere og studenter har hoppet på og av toget, men fokuset har hele tiden vært at elgen er en kulturelt og økonomisk viktig ressurs, og vi har undersøkt hvordan man bedre kan forvalte … Les mer av «Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad»


Hjorteviltet

Hvor mye åtsel fra klauvdyr er tilgjengelig gjennom året – og hvem gjør seg nytte av det dette?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Hvor mye åtsel fra klauvdyr er tilgjengelig gjennom året – og hvem gjør seg nytte av det dette?

«Skal vi la vomma og innvollene ligge igjen?» spør en av jegerne idet elgen er på vei ut av skogen. «Ja, naturen ordner det», sier jaktkompisen. Om høsten kan dette fort være realiteten for omtrent 5000 elgvommer i Nord-Trøndelag. I tillegg felles det årlig omtrent halvparten så mange rådyr i samme fylke samt et begrenset … Les mer av «Hvor mye åtsel fra klauvdyr er tilgjengelig gjennom året – og hvem gjør seg nytte av det dette?»


Hjort Hjorteviltet

Hjortens områdebruk om høsten

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Hjortens områdebruk om høsten

Tekst: Erling L. Meisingset, Inger Maren Rivrud, Leif Egil Loe, Barbara Zimmermann, Øystein Brekkum og Atle Mysterud  De siste årene har vi merket flere hundre hjort med GPS-halsbånd over store deler av utbredelsesområdet i Norge. Dette har gitt oss et godt innblikk i trekkatferden hos hjorten under varierende miljøforhold. Tidligere har vi skrevet om trekkmønster og … Les mer av «Hjortens områdebruk om høsten»


Elg Hjort Hjorteviltet Rådyr

Hjorteviltet 2016

Hjorteviltet 2016

Årets utgave av Hjorteviltet er nå i salg. Hjorteviltet er et tradisjonsrikt fagtidsskrift som blant annet tar for seg hjorteviltets økologi, forvaltning og jakt på hjortevilt. Det 26. nummeret i rekken byr på godt og variert faglig innhold – påfyll for både forvaltere, grunneiere og jegere. Flere fordeler som abonnent! Som abonnent får du bladet direkte tilsendt … Les mer av «Hjorteviltet 2016»


Elg Hjort Hjorteviltet Jakt

Sett elg og sett hjort — tetthetsindekser og oppdagbarhet

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Sett elg og sett hjort — tetthetsindekser og oppdagbarhet

Tekst: Erling J. Solberg (NINA),  Vebjørn Veiberg (NINA), Magnus Stenbrenden (Faun Naturforvaltning) og Christer Rolandsen (NINA) I løpet av de siste 25 årene har sett dyr-overvåkingen utviklet seg til å bli det mest benyttede overvåkingsverktøyet i norsk hjorteviltforvaltning. Riktignok gjennomføres det fortsatt fly- og helikoptertellinger i enkelte elgområder og flere har skaffet seg erfaringer med … Les mer av «Sett elg og sett hjort — tetthetsindekser og oppdagbarhet»