Hopp til innhold

Forskning Hjortevilt og samfunn

Mennesket påvirker dyrenes vandringer

Mennesket påvirker dyrenes vandringer

Sammen med et hundretalls internasjonale forskere, med Senckenberg Institute i Tyskland i spissen, har noen av NINAs storviltforskere avdekket et mønster som gjør seg gjeldende verden over, på tvers av både dyrearter og landegrenser. I områder som er påvirket av menneskelig aktivitet forflytter pattedyr seg i snitt bare halvparten eller en tredel så langt som … Les mer av «Mennesket påvirker dyrenes vandringer»


Hjortevilt og samfunn Villrein

Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer alle som skal til Snøheim og Snøhetta i sommer til å bruke busstilbudet framfor å gå eller sykle langs veien.  Turfolk på vei inn og ut fra turisthytta og områdene omkring kan nemlig danne en barriere for villreinen, som blant annet krysser Snøheimvegen som del av sitt sesongtrekk. Skyttelbussen kjører mellom Hjerkinn og … Les mer av «Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen»Elg Hjortevilt og samfunn

Frykten for elg – hvordan opptre i møtet med skogens konge?

Frykten for elg – hvordan opptre i møtet med skogens konge?

I vinter har det vært flere saker å lese i mediene om dramatiske møter med elg, og nærgående individer. Men hvor farlig er egentlig elgen? Erling Solberg, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) svarer. –Elgen er i utgangspunktet et fredelig dyr, som vanligvis vil løpe sin vei i møte med mennesker. Det er svært … Les mer av «Frykten for elg – hvordan opptre i møtet med skogens konge?»