Hopp til innhold

Hjort

Meir blåbær gir meir hjort

Meir blåbær gir meir hjort

Eit av dei viktigaste funna i undersøkinga er at der det er mykje blåbærlyng, der samlast hjorten,  skriv Norsk Hjortesenter på si nettside. Norsk Hjortesenter har saman med Utmarksressurs AS i Stryn kartlagt beitetilbodet og beitetrykket av hjort i Stryn kommune. Beiteforhold og hjortetettleik heng saman Ifølgje forskar Stein Joar Hegland er beitetilbodet er den … Les mer av «Meir blåbær gir meir hjort»


Elg Hjort Rådyr Villrein

Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen

Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen

– Vi vil gjerne at Hjorteviltportalen gir brukerne oversikt over hva som kommer av kurs, seminar og andre aktiviteter knyttet til elg, hjort, villrein og rådyr, sier redaktør Egill J. Danielsen. Han legger til at dette samtidig er en mulighet for arrangøren til å markedsføre et arrangement gratis. Hva skjer? Registrer arrangement ved å trykke … Les mer av «Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen»


Elg Hjort

Her finner du sett elg og sett hjort-skjema

Her finner du sett elg og sett hjort-skjema

Jegernes viktige innsats: Innsamling og systematisering av jegernes observasjoner går gjerne under navnene «sett elg» og «sett hjort». På sett elg- og sett hjort-skjemaene registreres antall hjort og elg som sees og felles under jakta, fordelt på alder og kjønn. Disse registeringene er regnet som et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av … Les mer av «Her finner du sett elg og sett hjort-skjema»


Elg Hjort Villrein

Aldersbestemmelse: Kjeveanalyse og tannsnitt

Aldersbestemmelse: Kjeveanalyse og tannsnitt

En rekke kommuner og større grunneiere krever at jegerne leverer underkjever fra skutte dyr. Dette er vanligvis del av en kontrollrutine, men i andre tilfeller inngår innsamlingen av kjever som del av en mer systematisk bestandsovervåking. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hjortevilt er eksempel på dette. Tannskiftemønster Hjort og villrein Kjevene brukes primært til å fastslå … Les mer av «Aldersbestemmelse: Kjeveanalyse og tannsnitt»