Hopp til innhold

Elg Forskning Hjort

Hjortebestanden i bedre hold

Leave a comment on Hjortebestanden i bedre hold
Hjortebestanden i bedre hold

Antallet hjort har økt jevnt og trutt siden starten av 1970-tallet. Økningen har vært fulgt av en reduksjon i vekter og fruktbarhetsrater på Vestlandet og i Trøndelag som en følge av større konkurranse om matressursene.  De siste fem til ti årene har derfor forvaltningen tatt grep for å redusere bestanden. – Det var forventet at … Les mer av «Hjortebestanden i bedre hold»


Hjort Jakt skrantesjuke

Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver

Leave a comment on Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver
Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig prionsykdom som rammer hjortedyr, og er utbredt hos flere hjorteviltarter i Nord-Amerika. I fjor vår ble skrantesjuke påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Miljødirektoratet har pålagt jegere i Nordfjella- og Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta som et … Les mer av «Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver»Elg Hjort Hjorteviltregisteret Jakt

Hjortejakta større enn elgjakta

Leave a comment on Hjortejakta større enn elgjakta
Hjortejakta større enn elgjakta

Under jakta ble det felt omtrent 37 700 hjort Ikke siden 2010/2011 er det felt så mange hjort i Norge. Det ble tildelt 54 531 hjort sist jaktår, noe som ga en fellingsprosent på 69. Tillatt felte hjort har økt jevnt siden 1990-tallet, og i 2009 passerte det 50 000 tillatt felte hjort og har siden vært … Les mer av «Hjortejakta større enn elgjakta»


Hjort Hjorteviltet Vilt og trafikk

Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?
Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?

Hjorteviltet sitt møte med harde trafikantar har blitt eit aukande problem dei siste tiåra. Dette skapar store lidingar for dyra, økonomiske tap for samfunnet og utryggleik for trafikantane. Prosjektet Hjortepåkøyrsler i Sogn og Fjordane i regi av Norsk Hjortesenter har funne ut at opne vegkantar reduserer talet hjortepåkøyrsler monaleg og at det også er mindre … Les mer av «Kva kan Vegvesenet gjera for å redusera hjortepåkøyrsler?»


Hjort Jakt

Sett hjort-rapportering skjerpes

Leave a comment on Sett hjort-rapportering skjerpes
Sett hjort-rapportering skjerpes

Viktig å skille mellom utmarks- og innmarksjakt Oppdagbarheten av hjort er forskjellig på innmark og i utmark. Det observeres f.eks. fem ganger så mange hjort per jaktet time på innmark som i utmark, og det er tydelige nivåforskjeller i indeksverdier basert på innmarks- og utmarksobservasjoner. For å få gode indekser til bruk i forvaltning er … Les mer av «Sett hjort-rapportering skjerpes»


Hjort

Bukkane mest skeptiske til terrengsykling

Leave a comment on Bukkane mest skeptiske til terrengsykling
Bukkane mest skeptiske til terrengsykling

Terrengsykling er ein aktivitet som brer om seg. Nokre stader er det tilrettelagte løyper, mens andre stader kan det synes som om det er eit poeng i seg sjølv å sykle i jomfruelege utmark. Janneke Scholten har i si Masteroppgåva studert korleis ein aktivitet som terrengsykling påverkar hjorten sin områdebruk. Ho har gjennom sitt arbeid … Les mer av «Bukkane mest skeptiske til terrengsykling»


Hjort Hjorteviltet

Hjortens områdebruk om høsten

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Hjortens områdebruk om høsten
Hjortens områdebruk om høsten

Tekst: Erling L. Meisingset, Inger Maren Rivrud, Leif Egil Loe, Barbara Zimmermann, Øystein Brekkum og Atle Mysterud  De siste årene har vi merket flere hundre hjort med GPS-halsbånd over store deler av utbredelsesområdet i Norge. Dette har gitt oss et godt innblikk i trekkatferden hos hjorten under varierende miljøforhold. Tidligere har vi skrevet om trekkmønster og … Les mer av «Hjortens områdebruk om høsten»


Elg Hjort Hjorteviltet Rådyr

Hjorteviltet 2016

Leave a comment on Hjorteviltet 2016
Hjorteviltet 2016

Årets utgave av Hjorteviltet er nå i salg. Hjorteviltet er et tradisjonsrikt fagtidsskrift som blant annet tar for seg hjorteviltets økologi, forvaltning og jakt på hjortevilt. Det 26. nummeret i rekken byr på godt og variert faglig innhold – påfyll for både forvaltere, grunneiere og jegere. Flere fordeler som abonnent! Som abonnent får du bladet direkte tilsendt … Les mer av «Hjorteviltet 2016»


Elg Hjort Hjorteviltet Jakt

Sett elg og sett hjort — tetthetsindekser og oppdagbarhet

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Sett elg og sett hjort — tetthetsindekser og oppdagbarhet
Sett elg og sett hjort — tetthetsindekser og oppdagbarhet

Tekst: Erling J. Solberg (NINA),  Vebjørn Veiberg (NINA), Magnus Stenbrenden (Faun Naturforvaltning) og Christer Rolandsen (NINA) I løpet av de siste 25 årene har sett dyr-overvåkingen utviklet seg til å bli det mest benyttede overvåkingsverktøyet i norsk hjorteviltforvaltning. Riktignok gjennomføres det fortsatt fly- og helikoptertellinger i enkelte elgområder og flere har skaffet seg erfaringer med … Les mer av «Sett elg og sett hjort — tetthetsindekser og oppdagbarhet»