Hopp til innhold

Beiteskader Elg Forvaltning Hjorteviltet

Skog og elg – mot en optimal forvaltning av skogsarealene

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Skog og elg – mot en optimal forvaltning av skogsarealene
Skog og elg – mot en optimal forvaltning av skogsarealene

Mye elg spiser mye trær Elg spiser trær – mye elg spiser mye trær. Dersom man gjør en rå og ukritisk generalisering kan man si at skogeiere utenfor vinterbeiteområdene vil ha en høy elgbestand å jakte på, mens skogeierne i vinterbeiteområdene vil ha en lav elgbestand for å minimalisere beiteskader på skogen. Det er ingen … Les mer av «Skog og elg – mot en optimal forvaltning av skogsarealene»


Elg Forvaltning Jakt

Utvider elgjakta

Leave a comment on Utvider elgjakta
Utvider elgjakta

Miljødirektoratet har fastsatt en lengre og mer enhetlig jakttid for elg. Jakttiden for elg blir 25. september – 23. desember i alle kommuner hvor det er åpnet for elgjakt, unntaket er Kautokeino og Karasjok, hvor jakta starter 1. september. Fylkeskommunen kan utsette starten av elgjakttiden til 05.10. og framskynde slutten av elgjakttiden til 30.11. eller … Les mer av «Utvider elgjakta»


Forskning Forvaltning Hjorteviltet

Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad
Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad

Elg som næring – fokus Elg som næring har vært en «forskningstogreise» ved Institutt for skog og utmarksfag, Evenstad siden 1995. Ulike togførere og studenter har hoppet på og av toget, men fokuset har hele tiden vært at elgen er en kulturelt og økonomisk viktig ressurs, og vi har undersøkt hvordan man bedre kan forvalte … Les mer av «Elg som næring – glimt fra 20 års elgforskning på Evenstad»


Elg Forskning Forvaltning

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur
Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur

Dagens hårt beskattade älgpopulationer i Skandinavien befinner sig på nivåer (tätheter) långt under den biologiska bärförmågan. Den biologiska bärförmågan är en tänkt jämvikt där antalet älgar regleras till en viss nivå genom att dödlighet och reproduktion balanserar varandra främst genom födobegränsning. Det mänskliga jaktuttaget har oftast en annan sammansättning (ålder, kön, kondition) jämfört med andra, … Les mer av «Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur»


Forvaltning Hjort Jakt

Hjorteforvaltning – mer enn bifangst under elgjakta

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Hjorteforvaltning – mer enn bifangst under elgjakta
Hjorteforvaltning – mer enn bifangst under elgjakta

«Fra elgkommune til hjortekommune» Rennebu er en typisk innlandskommune i Sør-Trøndelag og man skulle tro at her er det elg som gjelder for enhver pris. Hjorten har imidlertid oppholdt seg her i lang tid, men før år 2000 på et mer begrenset område og i mindre omfang. Da man rundt 2000-tallet så at hjortestammen begynte … Les mer av «Hjorteforvaltning – mer enn bifangst under elgjakta»


Forvaltning Hjorteviltet Jakt Rådyr

Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.
Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.

Å overvåke en lokal rådyrbestand og tilpasse avskytingen til bestandsutviklingen er en vanskelig oppgave. I Hjorteviltet 2012, presenterte Vidar Holthe ”rådyrforvalterens rypetelling”. Ved å se utviklingen i bestanden kort tid før jakta tar til, vil man få et bedre grunnlag for å optimalisere avskytingen etter målene. Med utgangspunkt i artikkelen, har vi vurdert metodens faglige … Les mer av «Mot et bærekraftig jaktuttak av en rådyrbestand.»


Forvaltning Hjorteviltet Jakt

Hjorteviltforvaltning i Storbritannia

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Hjorteviltforvaltning i Storbritannia
Hjorteviltforvaltning i Storbritannia

Artikkelen er tidligere publisert i Hjorteviltet 2015.  Land og forvaltning Det er ingen samlet viltforvaltning eller viltlovgivning på De Britiske Øyer. England, Wales og Skottland utgjør Storbritannia, samtidig som Nord-Irland også inngår i United Kingdom, og resten av øya Irland utgjør den Irske Republikk, til sammen De Britiske Øyer. Lovverket er splittet på bestemmelser om … Les mer av «Hjorteviltforvaltning i Storbritannia»


Elg Forvaltning skrantesjuke Vilthelse

Prionsykdom påvist hos elg

Leave a comment on Prionsykdom påvist hos elg
Prionsykdom påvist hos elg

Elgkua ble avlivet i Selbu kommune i Sør-Trøndelag 12. mai, og sendt til obduksjon hos Veterinærinstituttet som påviste sykdommen, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider. Sykdommen chronic wasting disease (CWD), eller prionsykdom, er velkjent blant hjortedyr i Nord-Amerika, men har ikke vært kjent i Norge før april i år. Da ble det påvist CWD hos ei villreinsimle … Les mer av «Prionsykdom påvist hos elg»


Forvaltning skrantesjuke Villrein Vilthelse

Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Leave a comment on Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein
Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein

Det var i forbindelse med merking av villrein i Nordfjella at forskere fra Norsk institutt for naturforskning fant en døende villreinsimle. Undersøkelser ved viser at simla hadde prionsykdom, eller Chronic Wasting Disease (CWD). Dette er så langt det første og eneste dokumenterte tilfelle av sykdommen i Europa, og det første tilfellet av smitte hos villrein … Les mer av «Foreløpig ingen nye tilfeller av CWD påvist hos villrein»


Forskning Forvaltning Villrein

NINA starter merking av villrein

Leave a comment on NINA starter merking av villrein
NINA starter merking av villrein

Den brede oppslutningen om prosjektene er unik i og med at både vegmyndigheter, naturforvaltning, grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, turistforeninger og kraftregulanter står bak prosjektet. Får viktig kunnskap – Forskningen skal gi svar på en rekke viktige problemstillinger. På Hardangervidda har det lenge vært utfordringer med å tilpasse antall dyr som skytes under jakta med veksten i … Les mer av «NINA starter merking av villrein»