Hopp til innhold

Hjort Jakt skrantesjuke Vilthelse

Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt

Veterinærinstituttet har analysert rundt 600 hjerneprøver fra hjortejakta. Hittil er ingen tilfeller av CWD påvist på hjort.

Ingen tilfeller av CWD påvist på hjort så langt

Det er dokumentert fire tilfeller av CWD, eller skrantesyke, i Norge. To på villrein, og to på elg. Miljødirektoratet og Mattilsynet kartlegger nå hvor utbredt sykdommen er. Til sammen 15 000 hjortedyr skal testes for sykdommen i høst, 4.200 av disse fra høstjakta. For å finne ut om et dyr er smittet, må en hjerneprøve fra dyret analyseres.

Berømmer jegernes innsats

– Den omfattende hodeinnsamlingen er godt i gang, både på villrein og hjort. Jegerne gjør en kjempejobb, sier Kari Bjørneraas, rådgiver ved Miljødirektoratets viltseksjon.

Så langt har Veterinærinstituttet analysert rundt 600 prøver fra hjortejakta, og ingen av disse dyrene har fått påvist CWD. Prøvesvaret kan du selv finne på www.hjorteviltregisteret.no.

Finner du ikke svar på din prøve?

–Vi har fått innspill på at enkelte jegere ikke finner prøvesvar på sine dyr i Hjorteviltregisteret. Dette skyldes at ikke alle prøvesvarene er importert til Hjorteviltregisteret enda. Arbeidet med den automatiske overføringen av prøvesvar fra Veterinærinstituttet til Hjorteviltregisteret har tatt noe lengre tid enn planlagt. Jegere som ikke finner svar på sin prøve i Hjorteviltregisteret, vil likevel kunne finne svaret her i en midlertidig tabell. 

Miljødirektoratet opplyser at importløsningen trolig vil være på plass i løpet av denne uka. Da vil prøvesvar fra både fallvilt og dyr felt under jakt være tilgjengelig i Hjorteviltregisteret.

Prøvesvarene kommer fortløpende, og tar i utgangspunktet to til fire dager etter at hjerneprøven er sendt til Veterinærinstituttet. Dersom prøven er positiv for skrantesjuke, vil jeger også bli kontaktet av Mattilsynet.

Hvis du fremdeles ikke finner svar på din prøve, kan det være at kjevelappen er feilregistrert, eller at prøven ikke har blitt tilstrekkelig merket. Ta derfor kontakt med lokal forvaltning for å høre om de kan hjelpe deg med å finne ut om din kjevelapp er registret i Hjorteviltregisteret. For kommuner som deltar i overvåkingsprogrammet er det NINA som har ansvar for å registrere kjevelappene. Har du levert prøve uten kjevelappnummer, kan du høre om det lokale Mattilsynet som tok hjerneprøven kan bistå for å finne igjen prøven.

 

Miljøkommune: Slik registrerer kommunen at CWD-prøve er tatt fra fallvilt eller hjortevilt felt under jakt.