Hopp til innhold

skrantesjuke

Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke

Den merkede reinsdyrbukken som det ble påvist var smittet av skrantesjuke (CWD) ble onsdag sporet opp og felt i en rask og effektiv operasjon i Nordfjella villreinområde.

Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke
Foto: Roy Andersen / NINA

Fellingen ble utført i et samarbeid mellom Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ble funnet raskt

– Fellingsoperasjonen gikk veldig bra. Den merkede bukken gikk i en bukkeflokk og vi fløy innpå og fikk bedøvd dyret, som sovnet raskt. Det ble deretter tatt nødvendige blodprøver mens dyret var i livet, før reinsdyrbukken ble avlivet. Bukken ble deretter fraktet til Veterinærinstituttet (VI) i Oslo for videre undersøkelser, sier Roy Andersen, overingeniør i NINA, og som deltok i operasjonen.

Skal lære mer

Villreinbukken var en av flere villrein som i vinter ble GPS-merket av NINA, og hvor det samtidig ble tatt vevsprøver av dyrene. Det var analyser av disse prøvene gjennomført av VI som påviste sykdommen hos bukken. Nå skal man bruke tilfellet til å lære mer om sykdommen i Norge.

– Samtidig som fellingen reduserer faren for smitte av sykdommen til andre hjortedyr, vil man bruke dette dyret til å lære mer om sykdommen i Norge, sier Morten Kjørstad, forskningssjef i NINA.

– Vi er glad for at vi gjennom vår forskning på villrein kan bidra til metodeutvikling og kunnskap som kan hjelpe forvaltningen å bekjempe denne alvorlige dyresykdommen, avslutter han.

Les mer i tidligere nyhetssak fra NINA: Nytt funn av skrantesjuke i levende villreinbukk

Les mer om CWD på NINAs nettside (lenke)

Kontaktpersoner i NINA:

Morten Kjørstad Christer Moe Rolandsen Olav Strand