Hopp til innhold

skrantesjuke

Da skrantesjuken kom til Norge

2016 ble året da skrantesjuke, også kalt CWD, for første gang ble påvist i Norge. I alt fem hjortedyr har så langt testet positive for den alvorlige dyresykdommen. Her oppsummerer vi fjorårets hendelser.

Da skrantesjuken kom til Norge
Foto © Per Jordhøy/NINA.

I løpet av våren kommer Vitenskapskomiteen for Mattrygghet med en ny rapport om CWD, der de blant annet vil se på mulige strategier for hvordan forvaltningen skal håndtere sykdommen. Ifølge Miljødirektoratet vil rapporten danne grunnlaget for videre diskusjon om håndtering av bestandene av hjortevilt opp mot sykdommen.

Denne tidslinja oppsummerer fjorårets hendelser:

 

 

Mer informasjon om skrantesjuke (CWD)

Fakta om sykdommen: Veterinærinstituttet

Jakt og CWD: Miljødirektoratet

Håndtering av dyr som testes for CWD: Mattilsynet

Praktisk informasjon om jaktinnsamlingen: Norsk institutt for naturforskning

Testing av fallvilt for CWD: Miljøkommune

Status på kartleggingen av skrantesjuke

Nesten 10.000 hjortedyr er testet for skrantesjuke, så langt er fem positive tilfeller dokumentert. Tall fra Mattilsynet, oppdatert 15. desember 2016

DyreartNegative prøverPositive prøverTotalt
Totalt alle arter11130511135
Elg460324605
Hjort (vill)254302543
Hjort (oppdrett)1590159
Villrein8463849
Tamrein236402364
Rådyr6150615