Hopp til innhold

Hjortevilt og samfunn Villrein

Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Av hensyn til villreinen oppfordrer Fylkesmannen i Oppland folk til å ta buss framfor å gå eller sykle på Snøheimveien.

Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen
Foto: Line Andersen/Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer alle som skal til Snøheim og Snøhetta i sommer til å bruke busstilbudet framfor å gå eller sykle langs veien. 

Turfolk på vei inn og ut fra turisthytta og områdene omkring kan nemlig danne en barriere for villreinen, som blant annet krysser Snøheimvegen som del av sitt sesongtrekk.

Skyttelbussen kjører mellom Hjerkinn og Snøheim fem ganger daglig fra 23.juni til 8.oktober. Det er Norsk villreinsenter Nord som er ansvarlig for bussdriften. Her finner du informasjon om avganger og priser.

 

Les også:

Buss er best for villreinen på Dovrefjell – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 26.01.2017

Anbefaler permanent skyttelbuss til Snøheim – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 06.03.2013

Horisont Snøhetta – NINA Temahefte 51