Hopp til innhold

Bønder kan bidra til tryggere veger

Rundballer plassert nær veger øker sjansen for viltpåkjørsel. Vegvesenet ber nå bøndene om hjelp til å gjøre vegene tryggere.

Bønder kan bidra til tryggere veger
Bilde: Statens vegvesen.

Bøndene kan gi et viktig bidrag til trygg trafikk ved å unngå å plassere rundballer og annet utstyr tett opp til vegen, skriver Statens vegvesen i saken «Bonden kan bidra til trygg trafikk».

– Rundballer nær vegen kan være trafikkfarlig på flere måter. Den ene er hvis bilen havner på utsiden av vegen. Like viktig er det at elg og annet vilt ofte beiter på rundballer, og det øker sjansen for at elgen kommer ut på vegen, sier Rigmor Thorsteinsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hun forteller til Hjorteviltportalen at de opplever at de fleste bøndene er veldig flinke når det gjelder plassering av rundballene, men at de i enkelte tilfeller kunne vært plassert lenger unna. De velger derfor å gå ut med en liten påminning nå i disse slåttetider.

 

Gjerdet minst tre meter fra veg

En annen måte bonden kan bidra til trafikksikkerheten på, er ved å ikke plassere gjerdet nærmere vegen enn eiendomsgrensen, og alltid minst tre meter fra vegkanten, slik regelverket sier.

– Denne avstanden gjør det sikrere å være myk trafikant langs vegen. I tillegg får vi da klipt kantene, ryddet skog og inspisert stikkrennene på en god måte, sier Thorsteinsen.

Hun minner samtidig om at det ikke er tillatt å bruke piggtråd på gjerder langs offentlig veg.

For mer informasjon: Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen, Statens vegvesen: 906 35249