Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

Leave a comment on Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda
Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda

–Hardangervidda er viktig fordi vi ønsker å utelukke at smitten har spredt seg ut av Nordfjella. Det kan i fremtiden også være aktuelt å hente dyr fra Hardangervidda når Nordfjella skal få nye dyr etter saneringsperioden. Derfor må vi vite mest mulig om smittetilstanden hos villrein på Hardangervidda og hos hjortevilt i resten av landet, … Les mer av «Vil trenge å teste mange villrein fra Hardangervidda»


skrantesjuke Villrein

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

Leave a comment on Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta
Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

  Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider. Registrer prøven på Sett og skutt og merk den riktig For å at jeger skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må jeger registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i … Les mer av «Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta»


Arrangement

KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017

Leave a comment on KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017
KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017

Kjenner du til flere aktiviteter vi bør dele? Rop ut til post@hjortevilt.no.   Norsk elgfestival 31.08-03.09 Med mindre du er ute og jakter, så kan det kanskje være en ide å legge turen innom Norsk elgfestival i Trysil? Festivalen for deg som #elskerelg, eller som rett og slett bare liker festivaler… Les mer på elgfestivalens nettsider … Les mer av «KURS OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2017»


Hjort Jakt skrantesjuke

Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver

Leave a comment on Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver
Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig prionsykdom som rammer hjortedyr, og er utbredt hos flere hjorteviltarter i Nord-Amerika. I fjor vår ble skrantesjuke påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa. Miljødirektoratet har pålagt jegere i Nordfjella- og Selburegionen å teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta som et … Les mer av «Ber hjortejegere ta skrantesjukeprøver»


Rådyr Vilt og trafikk

Rekordmange rådyr drept i trafikken

Leave a comment on Rekordmange rådyr drept i trafikken
Rekordmange rådyr drept i trafikken

Nye tall fra SSBs statistikk Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt viser at  10 800 hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom jakta i løpet av jaktåret 2016/2017 ble. Det er en økning på 21 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var den viktigste dødsårsaken, melder SSB på sine nettsider. Rådyr spesielt utsatt for påkjørsler Statistikken viser … Les mer av «Rekordmange rådyr drept i trafikken»


skrantesjuke

Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Leave a comment on Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella
Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdommen. Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt. –Vi er ikke overrasket over å ha funnet to nye positive dyr, og det bekrefter helt klart viktigheten … Les mer av «Mistanke om to nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella»


Jakt Rådyr Villrein

Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Leave a comment on Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein
Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Høsten 2012 ble det mulig for elg- og hjortejegere å registrere sett dyr -skjema digitalt på settogskutt.no. Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere og villreinjegere registrere felte dyr digitalt. I tillegg legges det til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein. Registrere felte rådyr … Les mer av «Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein»


skrantesjuke

På tur i Nordfjella i sommer?

Leave a comment on På tur i Nordfjella i sommer?
På tur i Nordfjella  i sommer?

Skrantesjuke (CWD), er en smittsom hjernesykdom som kan ramme hjortedyr. Avmagring og unormal oppførsel er to av de vanligste symptomene, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke uten å vise sykdomstegn. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyret. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. For å hindre at skrantesjuke sprer seg … Les mer av «På tur i Nordfjella i sommer?»


skrantesjuke

Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Leave a comment on Skrantesyke – en kunnskapsoversikt
Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Rapporten er utarbeidet for å gi god og lett tilgjengelig informasjon om skrantesyke (Chronic Wasting Disease) på norsk. Sammendraget bygger i hovedsak på rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM Report 2017:9) for fase II fra mars 2017. Forfatteren, Professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo, var også deltaker i ekspertgruppen som sto bak rapporten fra Vitenskapskomiteen … Les mer av «Skrantesyke – en kunnskapsoversikt»


Jakt skrantesjuke Villrein

Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

Leave a comment on Informasjon til villreinjegere i Nordfjella
Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017 følge forholdsregler myndighetene har utarbeidet. Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har samlet informasjon om hva du som jeger må gjøre under villreinjakta i Nordfjella i dette faktaarket. Last ned faktaark: Informasjon til villreinjegere i Nordfjella (pdf) Mer informasjon om … Les mer av «Informasjon til villreinjegere i Nordfjella»