Hopp til innhold

Jakt Rådyr Villrein

Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Leave a comment on Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein
Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Høsten 2012 ble det mulig for elg- og hjortejegere å registrere sett dyr -skjema digitalt på settogskutt.no. Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere og villreinjegere registrere felte dyr digitalt. I tillegg legges det til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein. Registrere felte rådyr … Les mer av «Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein»


skrantesjuke

På tur i Nordfjella i sommer?

Leave a comment on På tur i Nordfjella i sommer?
På tur i Nordfjella  i sommer?

Skrantesjuke (CWD), er en smittsom hjernesykdom som kan ramme hjortedyr. Avmagring og unormal oppførsel er to av de vanligste symptomene, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke uten å vise sykdomstegn. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyret. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde. For å hindre at skrantesjuke sprer seg … Les mer av «På tur i Nordfjella i sommer?»


skrantesjuke

Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Leave a comment on Skrantesyke – en kunnskapsoversikt
Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Rapporten er utarbeidet for å gi god og lett tilgjengelig informasjon om skrantesyke (Chronic Wasting Disease) på norsk. Sammendraget bygger i hovedsak på rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM Report 2017:9) for fase II fra mars 2017. Forfatteren, Professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo, var også deltaker i ekspertgruppen som sto bak rapporten fra Vitenskapskomiteen … Les mer av «Skrantesyke – en kunnskapsoversikt»


Jakt skrantesjuke Villrein

Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

Leave a comment on Informasjon til villreinjegere i Nordfjella
Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017 følge forholdsregler myndighetene har utarbeidet. Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har samlet informasjon om hva du som jeger må gjøre under villreinjakta i Nordfjella i dette faktaarket. Last ned faktaark: Informasjon til villreinjegere i Nordfjella (pdf) Mer informasjon om … Les mer av «Informasjon til villreinjegere i Nordfjella»


Elg Jakt Viltkjøtt

690 kilo med bly i elgskrotter

Leave a comment on 690 kilo med bly i elgskrotter
690 kilo med bly i elgskrotter

Blyholdig ammunisjon medfører helserisiko for mennesker og andre arter. Det slo en gjennomgang av publisert forskning på miljø- og helseeffekter av bruk av blyammunisjon fast i fjor. Likevel havner betydelige mengder med bly på matfatet til alt fra mennesker til ørn hver jaktsesong, som en følge av den utbredte bruken av blyholdig ammunisjon. –Ved bruk … Les mer av «690 kilo med bly i elgskrotter»


skrantesjuke Villrein

Slik skal villreinen i Nordfjella avlives

Leave a comment on Slik skal villreinen i Nordfjella avlives
Slik skal villreinen i Nordfjella avlives

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå levert en detaljert rapport til Landbruks- og matdepartementet over hvordan uttaket av norddelen av villreinbestanden i Nordfjella kan foregå. – Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom som er 100 prosent dødelig for dyra som blir smitta. Det finnes ingen vaksine eller kur, og sykdommen smitter lett mellom hjortedyr. Det å … Les mer av «Slik skal villreinen i Nordfjella avlives»


skrantesjuke

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu

Leave a comment on Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu
Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu

Skrantesjuke smitter mellom dyr, og smittestoffet kan overleve lenge i miljøet. Mange av forbudene er inngripende, men nødvendige for å hindre at sykdommen ikke sprer seg. Det er svært viktig at alle følger disse reglene for at vi skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene … Les mer av «Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu»


Hjortevilt og samfunn Villrein

Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Leave a comment on Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen
Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer alle som skal til Snøheim og Snøhetta i sommer til å bruke busstilbudet framfor å gå eller sykle langs veien.  Turfolk på vei inn og ut fra turisthytta og områdene omkring kan nemlig danne en barriere for villreinen, som blant annet krysser Snøheimvegen som del av sitt sesongtrekk. Skyttelbussen kjører mellom Hjerkinn og … Les mer av «Besøke Snøhetta i sommer? Vis hensyn – ta bussen»


Hjortevilt og samfunn Rådyr

Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida

Leave a comment on Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida
Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida

Tilsynelatende ensomme dyreunger er sjelden forlatt, mora er ganske sikkert i nærheten. Det det beste du kan gjøre er faktisk å trekke deg rolig tilbake, og la dyret være i fred. Forlatte rådyrkje? I kalvingstida i mai-juni er det slett ikke uvanlig å møte på enslige rådyrkje, hjorte- eller elgkalver. De første ukene av sitt … Les mer av «Ta hensyn til hjorteviltet i kalvingstida»


Vilt og trafikk

Stor etterspørsel etter viltbånd

Leave a comment on Stor etterspørsel etter viltbånd
Stor etterspørsel etter viltbånd

Informasjonskampanje rettet mot bilister Kampanjen «Vilt på ville veier» retter fokuset mot bilistene for å få ned antallet viltpåkjørsler i Norge. Målet med informasjonskampanjen er å spre kunnskap om hvordan sjåfører kan redusere risikoen for påkjørsel, og hva en skal gjøre dersom uhellet er ute. Gule viltbånd er en viktig del av kampanjen for å øke oppmerksomheten … Les mer av «Stor etterspørsel etter viltbånd»