Hopp til innhold

Arrangement

Kurs og hjorteviltarrangementer 2018

Leave a comment on Kurs og hjorteviltarrangementer 2018
Kurs og hjorteviltarrangementer 2018

Nytt år og nye muligheter – 2018 har mye å by på for den hjorteviltinteresserte. Ta kontakt dersom du ønsker å registrere et arrangement i Hjorteviltportalens arrangementsoversikt. Her kan du markedsføre arrangementet kostnadsfritt, så lenge det omhandler hjortevilt og er åpent for alle. Alt fra fagsamlinger om hjorteviltforskning og forvaltning, til slaktekurs, matlaging og jaktkurs kan være … Les mer av «Kurs og hjorteviltarrangementer 2018»


skrantesjuke

Folkemøte om skrantesjuke

Leave a comment on Folkemøte om skrantesjuke
Folkemøte om skrantesjuke

Lurer du på noe om skrantesjuke? Mattilsynet og Miljødirektoratet inviterer til folkemøte i Hemsedal 14. februar. På programmet står blant annet status for kartleggingen og informasjon om planene for 2018. I etterkant av innleggene er det satt av en time til diskusjon. Kom og still spørsmål – ingen påmelding nødvendig. Møteplan for folkemøte om skrantesjuke Tid: … Les mer av «Folkemøte om skrantesjuke»
Forvaltning Hjorteviltet

Viltforvaltning i Danmark

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Viltforvaltning i Danmark

Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over hvordan jakt- og viltforvaltningen med vekt på hjortevilt er organisert og gjennomføres i Danmark. Selv om målet er en langsiktig bærekraftig forvaltning som hos oss, så er veiene og virkemidlene på flere områder ganske forskjellige. Tre ganger så mange rådyr Det går ikke å starte … Les mer av «Viltforvaltning i Danmark»skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Vi ba dere stille spørsmål om skrantesjuke i et nettmøte på Facebook, med eksperter fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet i svarpanelet. Takk for alle bidrag som kom inn, her har vi samlet alle spørsmål og svar. Deltagere: Kari Bjørneraas – Miljødirektoratet Dag Stian Husby – Miljødirektoratet Julie Enebo Grimstad – Mattilsynet Hallgeir Herikstad – … Les mer av «Nettmøte om skrantesjuke»


skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Nettmøte om skrantesjuke

Bekjempelse av skrantesjuke har mange usikkerhetsmomenter. Lurer du på hva vi gjør og hvordan det går på Nordfjella, og ellers i Norge? Still oss spørsmålene dine LIVE på Facebook tirsdag 12. desember fra 11 til 12. Eksperter fra Mattilsynet, Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet  svarer deg på direkten. Du kan også sende inn spørsmål … Les mer av «Nettmøte om skrantesjuke»


Hjorteviltet Viltkjøtt

Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?

Prosjekt Viltkjøtt Artikkelen er basert på rapporten «Norsk Viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?» som presenterer resultater fra prosjektet viltkjøtt. Prosjektet ble ledet av NORSKOG og tok for seg viltkjøtt som råvare, og hvordan tilbudssiden kan øke verdiskapingen fra viltressursene. I tillegg til litteraturstudier har prosjektet gjennomført en rekke intervjuer blant ulike aktører i … Les mer av «Norsk viltkjøtt – helt eller stykkevis og delt?»


skrantesjuke

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning

Miljødirektoratet vil gi årlig tilskudd til kommuner som tar skrantesjukeprøver fra fallvilt av hjortevilt. Tilskuddet gis som en fast sats per dyr, og blir utbetalt etterskuddsvis til kommunen. Totalbeløpet beregnes ut ifra antall fallvilt som er testet siste fallviltår, det vil si 1. april – 31. mars. Kommuner kan søke om tilskudd via Miljødirektoratets elektroniske … Les mer av «Fallvilt og skrantesjuke – ny tilskuddsordning»