Hopp til innhold

Vilt og trafikk

Her kan du bestille viltbånd

Leave a comment on Her kan du bestille viltbånd
Her kan du bestille viltbånd

Vi er inne i den verste «påkjørselsesongen», og 100 000 viltbånd er produsert og klare for utsendelse. Takk til alle dere som allerede har bestilt og er i gang med å dele ut! Informasjonskampanje rettet mot bilister Kampanjen «Vilt på ville veier» retter fokuset mot bilistene for å få ned antallet viltpåkjørsler i Norge. Målet med informasjonskampanjen er å … Les mer av «Her kan du bestille viltbånd»


skrantesjuke Villrein

Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

Leave a comment on Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella
Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella

For å unngå spredning av den dødelige hjortedyrsykdommen skrantesjuke har myndighetene bestemt at hele bestanden i villreinområdet Nordfjella sone 1 skal avlives og fjernes. Saneringsplanen beskriver også hvordan området kan reetableres med frisk villrein. Les hele saneringsplanen her. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet en mer konkret plan for reetablering … Les mer av «Planlegger reetablering av villrein i Nordfjella»


Jakt Rådyr

Rådyrjakt med hagle – er det greit da?

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Leave a comment on Rådyrjakt med hagle – er det greit da?
Rådyrjakt med hagle – er det greit da?

Jegerne slurpa glovarm kokekaffe, og oppsummerte siste drevet. «Bikkja hang etter noen dyr i din retning Fredrik,- men det smalt ikke?» «Nei, jeg er ikke kar for å skyte rådyr som løper med rifle». « Hadde de komt innom meg skulle de fått smake hagleløpet» kom det fra Ole. Han sto i krattet i overgangen … Les mer av «Rådyrjakt med hagle – er det greit da?»


skrantesjuke

Starter CWD-overvåking i Sverige

Leave a comment on Starter CWD-overvåking i Sverige
Starter CWD-overvåking i Sverige

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) starter nå rettet overvåking av skrantesjuke i samarbeid med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland og Svenska Jägareförbundet. Det er aldri påvist noen tilfeller av skrantesjuke i Sverige, og hittil har overvåkingen av CWD vært begrenset til fallvilt og hjortedyr som er blitt avlivet på grunn av sykdom. Etter at det sykdommen … Les mer av «Starter CWD-overvåking i Sverige»


skrantesjuke Villrein

Statlig felling i gang i Nordfjella

Leave a comment on Statlig felling i gang i Nordfjella
Statlig felling i gang i Nordfjella

Alt gikk etter planen første dag av den statlige fellingen i Nordfjella. Værforholdene tillot jaktlaget på ti jegere å dra ut fra basen på Breistølen i Lærdal kommune og komme i gang med oppdraget. Totalt deltar 30 jegere, i tre ukers turnus, der hvert timannslag har en uke på og to uker fri. I løpet … Les mer av «Statlig felling i gang i Nordfjella»


skrantesjuke

To typer skrantesyke

To typer skrantesyke

Da Veterinærinstituttet i fjor konstaterte at en villrein i Nordfjella hadde Skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD), var dette første gang sykdommen ble oppdaget utenfor Nord-Amerika (og Sør-Korea). Et omfattende arbeid med å ta prøver av hjortedyr ble satt i gang og CWD er per i dag funnet på villrein, elg og hjort. Karakteristika ved funnene … Les mer av «To typer skrantesyke»

skrantesjuke Villrein

Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

1 kommentar til Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella
Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

Sykdommen er alltid dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt. ─Vi er ikke overrasket over at det nå er varslet om en ny mistanke. Vi har forventet å finne flere smittede villrein i Nordfjella, og retter en stor takk til jegere og andre som gjør en enorm innsats … Les mer av «Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella»