Hopp til innhold
Laster Hendelser

« All Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Viltseminar 2018

2.03.2018 - 3.03.2018

VILTSEMINARET ER EIT SAMARBEID mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Vestskog og Stiftelsen Norsk Hjortesenter. Det set fokus på aktuelle tema i høve hjortevilt, småvilt og rovvilt. Målet er å skape ein felles møtestad og arena for den kommunale viltforvaltninga, grunneigarar, jegerane og elles alle med interesse for vilt og viltforvaltning.

Under første dag av årets seminar setter vi fokus på CWD, og det som av mange regnes som et paradigmeskifte innen norsk hjorteviltforvaltning. Her får vi siste oppdatering innen kunnskap om sjukdommen og ikke minst status i forhold til nedskyting av villreinstammen i Nordfjella. Er det egentlig rett vei å gå? Seminarets første dag avrundes med en engasjerende paneldebatt der både myndigheter, eksperter og lokale ressurspersoner sitter i panelet.

Fredag kveld blir det festmiddag, men før servering skal vi kåre «Årets Vesle Bukk» – sjekk https://www.njff.no/fylkeslag/sognogfjordane/Sider/Arets-vesle-bukk.aspx og send inn ditt bidrag innen 15. februar!

Seminarets andre dag er blant annet viet småvilt og utvikling av ny teknologi. Her vil Miljødirektoratet belyse hva som er lovlig og ikke å nytte under jaktutøvelse. Eller er det slik at den teknologiske utviklingen går raskere enn de som forvalter regelverket klarer å henge med?

Som arrangører har vi gleden av å ønske velkommen til to innholdsrike dager og et seminar som er en viktig arena for faglig oppdatering og for å bygge nettverk!

Program Viltseminar 2. og 3. mars 2018

DAG 1 Fredag 02.03.18  Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag
11:00-12:00 Ankomst og registrering
12:00-12:45 Lunsj
12:45-13:00 Velkomen til seminar – Johan Trygve Solheim, Norsk Hjortesenter
13:00-13:30 Kvifor brukar vi ikkje kunnskapen vi har i viltforvaltninga – Torstein Storås, INN
13:30-13:45 Hindringar for bestandsretta forvaltning  – Arve Aarhus, Vestskog
13:45-14:00 Pause – kaffi eller te med pausebuffet
14:00-14:30 CWD/Skrantesjuke på hjort –   Jørn Våge, Veterinærinstituttet
14:30-14:45 CWD/Skrantesjuke og vegen vidare – Hallgeir Herikstad, Mattilsynet
14:45-15:00 Pause – kaffi eller te
15:00-15:30 Lokal og regional viltforvaltning – medspelar eller motstandar i kampen mot CWD ?- Siri Bøthun, sekretær I Nordfjella villreinnemd
15:30-15:45 Korleis tilpasse hjorteviltforvaltninga til CWD – Miljødirektoratet
15:45-16:00 Pause – kaffi eller te med pausebuffet
16:00-16:30 Presentasjon av deltagerne i panelet
16:30-18:00 Paneldebatt CWD som ledes av Eldgrim Fossheim
20:00 -20:30 Kåring av vinnere i konkurransen «årets vesle hjortebukk»
20:30 Festmiddag – oppdekking i eigen sal
DAG 2 Laurdag 03.03.18  Reidun Solberg Seim, NJFF Sogn og Fjordane
09:30-09:45 Velkomen til dag 2 av seminaret – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter
09:45-10:30 Gås – beiteskader, jakt og forvaltning – Ove M. Gundersen frå Norges Bondelag og Ingunn Tombre frå NINA
10:30-11:00 Drone og nattkikkert med mer. Lovlig bruk av ny teknologi? – Miljødirektoratet
11:00-11:15 Pause – kaffi eller te med pausebuffet
11:15-11:45 Ikkje naudsynt med skytetrening for jegerane? – Vidar Nilsen, NJFF
11:45-12:15 Rypetaksering – Knut Broberg, NJFF Sogn og Fjordane
12:15-12:45 Resultat dynamiske fareskilt hjort – Magnus Frøyen, Norsk Hjortesenter og Ann Kristin Nes,  Statens Vegvesen
12:45-13:00 Oppsummering og avslutning – Finn Olav Myhren, Vestskog
13:00 «Lunsj»

Detaljer

Start:
2.03.2018
Slutt:
3.03.2018
Hjemmeside:
http://www.hjortesenteret.no/arrangementer/

Arrangør

Norsk Hjortesenter
Epost:
hjort@hjortesenteret.no

Vet du om en aktivitet som bør føres opp i kalenderen?
Kontakt oss på e-post: post@hjortevilt.no

Takk for hjelpen!