Hopp til innhold
Laster Hendelser

« All Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy våren 2018

10. april - 12. april

Dette er et kurs for alle med interesse for oppdrett av hjort eller dåhjort. Hjorteoppdrett er en ung næring i vekst og med et produkt det er stor etterspørsel etter.

Formålet med kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hva det vil si å drive et oppdrett. For alle som vurderer å starte oppdrett vil kurset være viktig for bedre å bli i stand til å avgjøre om en etablering på eid eller leid areal er realistisk eller ikke. Kurset egner seg også for etablerte hjortebønder.

Hjorteoppdrett er en stor næring i flere land, mens vi i Norge er relativt ferske. I alt nærmer det seg 100 hjort- og dåhjortfarmer her i landet, og dette er fire ganger så mange som i 1997. Hjorteoppdrett er en produksjon med et godt potensial for omsetning av utsøkte produkter.

En undersøkelse blant norske hjorteoppdrettere i 2003 viser at norske hjorteoppdrettere uttrykker at det er viktig med en god kunnskapsbasis i oppdrett av hjort. Spesielt gjelder dette i etableringsfasen.

Norsk Hjortesenter jobber for å generere og samle erfaringer og viten om hjort og dåhjort, og oppdrett av disse artene som produksjon og næring. Denne informasjonen presenterer vi blant annet gjennom kurs. Kurset i hjorteoppdrett er et tilbud til både etablerte oppdrettere og til de som vurderer å starte opp med hjorteoppdrett, om å lære mer om hjortens biologi, drift av en hjortefarm og om lønnsomheten i hjorteoppdrett som næring. Kommunale myndigheter, veterinærer og andre som har behov for innsikt i hold av hjortevilt i farm kan også delta på kurset.

 

Sentrale emner: Lovgrunnlaget, hjortebiologi, næringsbehov, fôring, beite, reproduksjon, dyrehelse, avlsplanlegging, slakting, kjøttkontroll, omsetning, etablering, driftsledelse, økonomi og marked.

Forelesere: Foredragsholderne er tilknyttet Norsk Hjortesenters faglige nettverk, Norsk Hjorteavlsforening mfl.

Kursmateriell: Alt materiell unntatt Håndbok i hjorteoppdrett er inkludert i kurset. Håndboka, som vi anbefaler å studere før kurs, kan bestilles fra vår nettbutikk.

Deltagere som tidligere har deltatt på kurs kan sende en e-post til Norsk Hjortesenter og vil få tilsendt dyreholdsjournal, helsekort og økonomimodell på forespørsel. De ulike foredrag fra siste kurs kan lastes ned som pdf fra nedenstående linker:

  • Introduksjon, lover og forskrifter ved Johan Trygve Solheim
  • Beiter ved Sigmund Larsen, Norsk Landbruksrådgiving
  • Status hjorteoppdrett i Norge ved Lars Øyvind Hillestad/Morten Nystad, Norsk Hjorteavlsforening
  • Sykdommer hos oppdrettshjort ved Johan Trygve Solheim
  • Økonomi ved Johan Trygve Solheim

 

Program for kurs i hjorteoppdrett på Svanøy 10. – 12. april 2018.

Tirsdag 10/4
1600 Avg. rutebåt fra Florø (Fugleskjærskaia) til Svanøybukt.
1650 Ankomst Svanøybukt og innlosjering Svanøy Hovedgård.
1730 Presentasjon og introduksjon til kurset på Hjortesenteret.
1800 Hjortedyr i farm: Historikk og litt om forutsetninger for oppstart og drift.
1900 Lovgrunnlag: Lover og forskrifter om oppdrett, konsesjon, innfanging, dyrehelse, dyrevern, transport mm
2030 Kveldsmat og sosialt samvær

Onsdag 11/4
0800 Frokost på Svanøy Hovedgård.
0845 Buss til Norsk Hjortesenter. Ta med uteklær og godt fottøy.
0900 Beiter til hjort og dåhjort. Stell og vedlikehold av beiter og slåttemark.
1030 Kaffepause og omkledning.
1100 Etablering av innhegning: Prinsipper for oppsett av gjerde, drivganger og fangst- og håndteringsanlegg.
1230 Lunsj
1330 Sykdommer med mer: Mangelsykdommer, parasitter og infeksjoner. Sambeiting med andre husdyr.
1400 Praktisk håndtering: Fangst- og håndteringsanlegg i praksis.
1600 Kaffepause med noe å bite i.
1630 Norsk Hjorteavlsforening og hjorteoppdrett i Norge i dag. Informasjon om medlemsorganisasjonen, FEDFA og jordbruksforhandlingene.
1730 Buss til Svanøy Hovedgård.
2000 Aperitiff i historiske rammer, herregårdsmiddag og sosialt samvær.

Torsdag 12/4
0800 Frokost på Svanøy Hovedgård. Utsjekking fra Svanøy Hovedgård.
0830 Buss til Norsk Hjortesenter og omkledning ved ankomst.
0900 Slakting. Avliving, håndtering av slakt, partering, videreforedling m.m.
1030 Ante og post mortem.
1100 Kaffepause
1115 Økonomi: Om lønnsomhet, tilskuddsordninger, innsatsfaktorer og avkastning.
1230 Lunsj.
1400 Evaluering, kursbevis og oppsummering med kaffe!
1500 Buss fra Norsk Hjortesenter direkte til Svanøybukt. Avreise med rutebåt kl. 1520 med ankomst Florø kl. 1600.

Det tas forbehold om endringer i programmet. Ved dette kurset vil vi prøve å legge opp til mest mulig praktiske demonstrasjoner, og tidene som er skissert kan derfor bli endret avhengig av dyra og værforholdene. Det er mulig å kjøpe bøker og diverse utstyr som blir demonstrert under kurset. Varene er ellers å finne i vår nettbutikk www.hjortebrøl.no

Vi har skjenkeløyve og all servering av alkohol kommer i tillegg. Det er mulig å betale med kredittkort.

Det går rutebåter fra Florø (Fugleskjærskaia) til Svanøybukt klokken (14:30), 16:00 og 20:00. Rutetider finner du på www.fjord1.no eller ring 177. Ring gjerne 57752180 eller 40402490 for henting av bagasje på kaia i Svanøybukt og innlosjering på Svanøy Hovedgård.

Detaljer

Start:
10. april
Slutt:
12. april
Hjemmeside:
http://www.hjortesenteret.no/arrangementer/

Sted

Norsk Hjortesenter
Kvalstad Gard, Svanøybukt
Florø, 6914 Norge

Arrangør

Norsk Hjortesenter
Epost:
hjort@hjortesenteret.no

Vet du om en aktivitet som bør føres opp i kalenderen?
Kontakt oss på e-post: post@hjortevilt.no

Takk for hjelpen!