Hopp til innhold
Laster Hendelser

« All Hendelser

Kurs i oppdrett av hjortevilt, Svanøy våren 2018

10.04.2018 - 12.04.2018

Dette er et kurs for alle med interesse for oppdrett av hjort eller dåhjort. Hjorteoppdrett er en ung næring i vekst og med et produkt det er stor etterspørsel etter.

Formålet med kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse av hva det vil si å drive et oppdrett. For alle som vurderer å starte oppdrett vil kurset være viktig for bedre å bli i stand til å avgjøre om en etablering på eid eller leid areal er realistisk eller ikke. Kurset egner seg også for etablerte hjortebønder.

Hjorteoppdrett er en stor næring i flere land, mens vi i Norge er relativt ferske. I alt nærmer det seg 100 hjort- og dåhjortfarmer her i landet, og dette er fire ganger så mange som i 1997. Hjorteoppdrett er en produksjon med et godt potensial for omsetning av utsøkte produkter.

En undersøkelse blant norske hjorteoppdrettere i 2003 viser at norske hjorteoppdrettere uttrykker at det er viktig med en god kunnskapsbasis i oppdrett av hjort. Spesielt gjelder dette i etableringsfasen.

Norsk Hjortesenter jobber for å generere og samle erfaringer og viten om hjort og dåhjort, og oppdrett av disse artene som produksjon og næring. Denne informasjonen presenterer vi blant annet gjennom kurs. Kurset i hjorteoppdrett er et tilbud til både etablerte oppdrettere og til de som vurderer å starte opp med hjorteoppdrett, om å lære mer om hjortens biologi, drift av en hjortefarm og om lønnsomheten i hjorteoppdrett som næring. Kommunale myndigheter, veterinærer og andre som har behov for innsikt i hold av hjortevilt i farm kan også delta på kurset.

 

Sentrale emner: Lovgrunnlaget, hjortebiologi, næringsbehov, fôring, beite, reproduksjon, dyrehelse, avlsplanlegging, slakting, kjøttkontroll, omsetning, etablering, driftsledelse, økonomi og marked.

Forelesere: Foredragsholderne er tilknyttet Norsk Hjortesenters faglige nettverk, Norsk Hjorteavlsforening mfl.

Kursmateriell: Alt materiell unntatt Håndbok i hjorteoppdrett er inkludert i kurset. Håndboka, som vi anbefaler å studere før kurs, kan bestilles fra vår nettbutikk.

Deltagere som tidligere har deltatt på kurs kan sende en e-post til Norsk Hjortesenter og vil få tilsendt dyreholdsjournal, helsekort og økonomimodell på forespørsel. De ulike foredrag fra siste kurs kan lastes ned som pdf fra nedenstående linker:

  • Introduksjon, lover og forskrifter ved Johan Trygve Solheim
  • Beiter ved Sigmund Larsen, Norsk Landbruksrådgiving
  • Status hjorteoppdrett i Norge ved Lars Øyvind Hillestad/Morten Nystad, Norsk Hjorteavlsforening
  • Sykdommer hos oppdrettshjort ved Johan Trygve Solheim
  • Økonomi ved Johan Trygve Solheim

Detaljer

Start:
10.04.2018
Slutt:
12.04.2018
Hjemmeside:
http://www.hjortesenteret.no/arrangementer/

Sted

Norsk Hjortesenter
Kvalstad Gard, Svanøybukt
Florø, 6914 Norge

Arrangør

Norsk Hjortesenter
Epost:
hjort@hjortesenteret.no

Vet du om en aktivitet som bør føres opp i kalenderen?
Kontakt oss på e-post: post@hjortevilt.no

Takk for hjelpen!