Hopp til innhold

skrantesjuke

EFSA-rapport om skrantesjuke

EFSA vurderer risikoen for spredning av skrantesjuke til EU-land i en fersk rapport.

EFSA-rapport om skrantesjuke

Tilfellene av skrantesjuke som ble påvist i Norge i 2016 er de eneste dokumenterte tilfellene av sykdommen i Europa.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA) publiserte nylig en rapport der de foreslår overvåking- og forebyggende tiltak for å hindre at skrantesjuke spres til eller innen EU.

Rapporten konkluderer med at eventuell spredning av skrantesjuke til EU-land er mest sannsynlig via transport av levende hjortedyr mellom Norge og Sverige/Finland, samt viltlevende dyr som krysser grensene.

 

Gå til rapporten:

Chronic wasting disease (CWD) in cervids. EFSA Journal 2017;15(1):4667 [62 pp.] doi: 10.2903/j.efsa.2017.4667

Les også:

EFSA – Chronic wasting disease: addressing risks for the EU

Veterinærinstituttet – EFSA rapport om skrantesjuke

VKM – Ny rapport om skrantesyke fra EFSA

Regjeringen.no – EFSA har i dag fremlagt sin vitenskapelige uttalelse vedrørende CWD hos hjortevilt